Rozkład naprężeń w stopie fundamentowej

Z rozważań teoretycznych nad rozkładem naprężeń w stopie fundamentowej wynika, że jej wytrzymałość zależy od wartości naprężeń pod stopą, jakości betonu stopy oraz kąta cc. Po ustaleniu powierzchni stopy oraz kąta a należy zastosować jeden z kształtów stopy. W przypadku betonowych stóp schodkowych wysokość schodków wynosi 40+50 cm, Wymiarowanie i konstrukcja stóp żelbetowych. Stopy żelbetowe stosujemy, jeżeli obliczony ze wzoru < 1. Pole powierzchni podstawy określa się ze wzoru a następnie określa się wysokość stopy żelbetowej potrzebnej ze względu na naprężenia ścinające występujące na obwodzie słupa, tzn. określa się taką wysokość, aby naprężenia ścinające nie były przekroczone. Siła powodująca ścięcie stopy przy słupie kwadratowym wynosi Potrzebna wysokość kwadratowej stopy żelbetowej, gdzie tp — naprężenia dopuszczalne na ścinanie dla betonu. Dla stopy prostokątnej otrzymuje się wzór 1 to — CZN. Stopy fundamentowej można nie sprawdzać na przebicie, jeżeli , tzn. tgcł> 0,5. Przyjęcie mniejszej wysokości stopy, niż wynikałoby to z podanych wzorów, nie oznacza, że stopę należałoby zbroić na ścinanie. [podobne: sprzedaż narzędzi dla firm mazowieckie, aluminium 6082, dzianina dresówka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aluminium 6082 dzianina dresówka sprzedaż narzędzi dla firm mazowieckie