c. Szlifierki Szlifierki mozna podzielic w

c. Szlifierki Szlifierki można podzielić w zależności od kształtu robóczego elementu na (rys. 8.3) taśmowe, tarczowe, wałkowe, walcowe i kombinowane. Szlifierki taśmowe mogą być budowane w układzie poziomym i pionowym. Na rys. 8.4 przedstawiono schematy układów kinematycznych szlifierek poziomych i pionowych. Podczas szlifowania taśmami Ściernymi, styk materiału obrabianego z taśmą może następować między kołem napędzającym i prowadzącym lub też na jednym z kół dodatkowych, zwanym wówczas kołem stykowym (podpierającym). Zamiast koła może być stosowane podparcie przedmiotu, pokazane na rys. 8.4c. Koło stykowe może być umieszczone między kołem napędzającym i powadzącym, jednak najczęściej koło napędzające jest równocześnie kołem sty125 kowym. Ze względów kinematycznych szlifowanie takie jest najbardziej zbliżone do szlifowania ściernicą, Rodzaj materiału i ukształtowanie powierzchni roboczej wieńca koła stykowego wpływają w znacznej mierze na trwałość płatów ściernych, wydajność szlifowania i jakość obrobionej powierzchni. Koła stykowe mogą być wykonane z tkanin bawełnianych, warstw skóry, gumy 0 powierzchni walcowej gładkiej lub rowkowanej. Koła stykowe, wykonane z krążków bawełnianych, charakteryzują się tym, że łatwo można zmieniać ich twardość przez zwiększenie lub zmniejszenie średnic zewnętrz- , nych bocznych tarcz ściskających. Koła o gładkiej powierzchni zewnętrznej, pokrytej gumą lub skórą, stosuje się zasadniczo do wszystkich prac. Koła o powierzchni walcowej z gumy rowkowej stosuje się do zgrubnej obróbki płaszczyzn. Dużą wydajność obróbki uzyskuje się w ten sposób kosztem gładkości powierzchni. Praktyka wykazała, że twardość koła stykowego ma znaczny wpływ na gładkość obrobionej powierzchni. Im twardsze koło stykowe, tym gorsza gładkość powierzchni. Obecnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wprowadza sie koła stykowe z nałożonymi dętkami gumowymi. Koła takie mają tę zaletę, Że można dowolnie regulować ich twardość, zmieniając ciśnienie powietrza. [podobne: malowanie posadzki betonowej, goja gniezno, brico depot torun]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: goja gniezno malowanie posadzki betonowej oznaczenia na mapie ewidencyjnej