Polerowanie polimetakrylanu metylu

Dość częstym przypadkiem jest polerowanie polimetakrylanu metylu. Z tworzywa tego wykonuje się bardzo często m. in. części aparatury, wykorzystując jego podstawową zaletę przezroczystość. Ostatnią operacją w procesie wytwarzania części jest w tym przypadku polerowanie, podstawowe bowiem sposoby obróbki skrawaniem, wykonane nawet bardzo starannie, zawsze pozostawiają nierówności powierzchni tego rzędu, że powierzchnia obrobiona jest matowa. Podczas polerowania polimetakrylanu metylu z wykorzystaniem materiałów Ściernych stosuje się v 8+10 m/sek dla obróbki zgrubnej i v 15+18 m/sek dla obróbki wykańczającej, a podczas polerowania bez użycia materiałów ściernych v 30+50 misek. Piaskowanie. Piaskowanie znalazło zastosowanie do obróbki wykańczającej tworzyw sztucznych w postaci płyt, uzyskuje się przy tym dość dużą dokładność wykonania. Ziarna piasku mogą być rozpędzane strumieniem powietrza lub wody. Stosowany piasek ma ziarnistość 50 (30) 5 (240). W przypadku piaskowania na sucho zaleca się stosować ziarna piasku o numerach 50 (30)+ 16 (80). Wygładzanie otwartym płomieniem Ta metoda może być stosowana tylko do tworzyw termoplastycznych, Polega ona na nagrzaniu warstwy wierzchniej tworzywa otwartym płomieniem do temperatury powodującej jej mięknięcie a następnie przejście w stan płynny. Po ochłodzeniu, warstwa wierzchnia zestala się. Wygładzanie tą metodą wymaga dużej wprawy, łatwo bowiem przegrzać tworzywo, co jest m. in. powodem zbytniego rozlania tworzywa w warstwie wierzchniej. Nagrzewając tworzywo, należy mieć zawsze na uwadze jego złą przewodność cieplną, małe ciepło właściwe i jego termoplastyczne własności. W prawidłowo wykonywanym procesie wygładzania nagrzewa się tylko cienka warstwa wierzchnia, która po odjęciu płomienia szybko zestala się, [patrz też: remondis opole, średnice rur kanalizacyjnych, wiązanie krzyżykowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: remondis opole średnice rur kanalizacyjnych wiązanie krzyżykowe