Elementy ze zwyklego betonu gruzowego

Elementy ze zwykłego betonu gruzowego, żużlowego i żwirowego oraz elementy ścienne gazobetonowe nie nadają się do budowy przewodów dymowych. W murach z tych elementów, przewody wykonuje się bądź z cegły bądź też ze specjalnych pustaków kominowych wykonanych z betonu żaroodpornego. Beton żaroodporny i gazoszczelny wykonuje się z materiałów, które w chwili swego powstania przetrwały już wysokie temperatury, a więc z drobno przemielonych odpadów szamotowych, czystego gruzu ceglanego z dobrze wypalonej cegły bez margla i starej zaprawy wapiennej, całkowicie przepalonego żużla paleniskowego z wieloletnich zwałów, niektórych przepalonych łupków powęglowych, pyłów dymnicowych itp. Granulacja kruszywa powinna być tak dobrana, aby naj drobniejszych frakcji 0+2 mm było w składzie betonu nie mniej niż 650/0, a pozostałe 3511/0 stanowić powinno kruszywo o grubszej frakcji 2+15 mm. Jako spoiwo stosuje się cement portlandzki marki 350 lub 400. Próbka walcowa betonu ognioodpornego po 25 cyklach wyżarzania w temperaturze 500°C nie powinna wykazywać spadku wytrzymałości na ściskanie większego niż 50010 RZ8 i nie powinno być żadnych odprysków. Z betonu żaroodpornego wykonuje się pustaki kominowe różnych typów oraz wielkowymiarowe bloki z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi. Do znanych u nas pustaków kominowych dla ścian murowanych z pustaków i bloków Muranów należą pustaki typu KM jedno i dwukanałowe . Dla umożliwienia podłączenia rury piecowej do przewodu dymowego pewna część pustaków produkowana jest z gotowym otworem bocznym. W Szwecji do wykonania kanałów dymowych i wentylacyjnych stosowane są pustaki typu BZ, a do kanałów dla przewodów instalacji domowych – kształtki. Sposób wiązania elementów kominowych jednokanałowych z pustakami Muranów. Wszystkie elementy kominowe są łączone wokół przewodu na wpust i pióro w ten sposób, że po oparciu jednego elementu na drugim pozostaje wolna przestrzeń na spoinę o grubości 1 cm. Przy budowie ścian z pustaków Alfa dla uzyskania prawidłowego połączenia z murem, elementy kominowe powinny mieć wysokość 11,5 cm (zamiast 14 cm), co można wykonać stosując te same formy. Dla wiązania z murem z cegły cementowej nadają się dobrze pustaki: betonu żaroodpornego. Przewody dymowe w ścianach monolitycznych wykonuje się, wstawiając w deskowanie w czasie betonowania prefabrykowane przewody rurowe , betonu żaroodpornego. Dla uzyskania szczelności takich przewodów rury mają zakończenie pozwalające na łączenie ich na zakład. Stosowane do niedawna dreny ceramiczne dla formowania przewodów dymowych i wentylacyjnych są nieekonomiczne i mało trwałe. [więcej w: platinum design drzwi, blaty kuchenne konglomerat, kocioł gazowy kondensacyjny cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne konglomerat kocioł gazowy kondensacyjny cena platinum design drzwi