FUNDAMENTY SCIAN

l) Przy posadowieniu ścian budynków miejskich mamy najczęściej do czynienia z ławami betonowymi stosowanymi zarówno w budownictwie z małych jak i dużych elementów. Głębokość założenia ławy fundamentowej zależy od wielu czynników, jak rodzaj gruntu i jego bezpieczne obciążenie, poziom wody gruntowej i głębokość przemarzania, rodzaj budynku (podpiwniczony, czy bez piwnic). Ławy betonowe pod ścianami wykonuje się z betonu marki 90 i 110. Przekrój ław przy mniejszych wysokościach przyjmuje się prostokątny, przy większych w celu zaoszczędzenia betonu – trapezowy. Wysokość ławy betonowej nie powinna być mniejsza niż szerokość jednostronnego występu ławy. Wysięg poziomy a ławy fundamentowej i jej wysokość h związane są ze względu na zginanie następującą zależnością gdzie zgodnie z zasadami projektowania konstrukcji z dużych bloków, przy marce betonu RIV = 110 kG/cm2 o ciężarze objętościowym y = 2200 kG/m3 można przyjąć k; = 6,5 kG/cm2 kc = 11,5 kG/cm2 k = 2,08 (współczynnik do wskaźnika wytrzymałości dla betonu marki 110), s 3,0 (współczynnik pewności), CJgr naprężenie dopuszczalne dla gruntu . Z obliczonych wartości przyjmuje się jako miarodajną wartość mniejszą. Ławy żelbetowe projektuje się najczęściej z betonu RIV = 140 kG/cm przy użyciu stalowych prętów zbrojenia o Qr = 2500 kG/cm2. Do projektowania ław betonowych i żelbetowych sporządza się gotowe tablice, które pozwalają na szybkie wyznaczanie wymiarów ławy dla danego obciążenia lub na znalezienie dopuszczalnego obciążenia na lawę o założonych wymiarach. Tablice takie sporządza się dla najczęściej występujących w praktyce dopuszczalnych obciążeń na grunt. W przypadku, gdy ściana zewnętrzna budynku przebiega obok ściany budynku sąsiada powstają trudności w zaprojektowaniu i wykonaniu ławy fundamentowej. Ława wymagająca większej szerokości od muru ma wówczas możliwość poszerzania się tylko w jednym kierunku, co powoduje mimośrodowe obciążenia ławy i gruntu. Rozkład ciśnień pod fundamentem jest wówczas w kształcie trójkąta lub trapezu. Najbardziej racjonalne, z punktu widzenia statycznego, jest wówczas pogłębienie fundamentu odp owiednio niżej od fundamentu sąsiada i wykonanie ławy symetrycznej. W tym przypadku dopuszczalny nacisk na grunt 6gr zmniejsza się o nacisk Pl, wywołany przez budynek sąsiada. Wykonanie ławy odbywa się przez kolejne betonowanie odcinkami z uprzednim dokładnym podparciem ściany sąsiada. W przypadku gruntów słabych ławy posadawia się na uprzednio wykonanych palach wbijanych lub wierconych. [przypisy: platinum design drzwi, blaty kuchenne konglomerat, kocioł gazowy kondensacyjny cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne konglomerat kocioł gazowy kondensacyjny cena platinum design drzwi