Gwintowniki i narzynki do tworzyw

Gwintowniki i narzynki do tworzyw sztucznych powinny mieć tylko trzy możliwie duże rowki wiórowe, najlepiej śrubowe, a powierzchnie robocze powinny być polerowane. Narzędzia ze stali szybkotnących mogą mieć, w celu polepszenia warunków odprowadzania wiórów, powierzchnie robocze pokryte warstewką chromu. Chromowanie należy powtarzać w określonych odstępach czasu, aby utrzymać tolerancje gwintu. Gwinłowniki chromowane mają trwałość przy nacinaniu gwintów w tworzywach termou twardzalnych rzędu 1 500+3 000 gwintowań. Wykonywanie gwintów poniżej M5 nie jest zalecane, z wyjątkiem wykonywania gwintów w polimetakrylanie metylu, octanie celulozy i żywicach fenolowo-formaldehydowych lanych, w których gwinty drobniejsze nie wykruszają się nazbyt łatwo [13]. Wymiary gwintowników powinny być nieco większe, a narzynek mniejsze niż w przypadkach obróbki metali, ze względu na duże odkształcenia (przede wszystkim sprężyste) tworzyw sztucznych. Orientacyjnie różnica wymiarów powinna wynosić 0,05+0,12 mm, w zależności od rodzaju materiału obrabianego i wymiarów gwintu [8]. Gwintowanie tworzyw termoplastycznych można przeprowadzać z prędkością skrawania 5+15 m/min, stosując chłodzenie spręzonym powietrzem lub wodą [13]. Szczególną ostrożność należy zachować podczas gwintowania gniazd. Zbierające się na dnie gniazda gorące miękkie 129 9 — Obróbka skrawaniem wióry mogą bowiem przyklejać się do powierzchni gwintownika, zatkać go, a niekiedy, gdy zdążą ostygnąć, mogą unieruchomić gwintownik. Kąt natarcia powinien wynosić: dla gwintowania polistyrenu 0 0 , polimetakrylanu metylu 2 0 , kąt przyłożenia — możliwie największy. Gwintowanie tworzyw termoutwardzalnych można przeprowadzać z prędkością skrawania 15+20 m/min, stosując również chłodzenie sprężonym powietrzem lub wodą [13]. Kąt natarcia powinien wynosłc kąt przyłożenia — jak największy. Nieprawidłowe odprowadzanie wiórów powoduje zatykanie narzędzi, szczególnie gwintowników, co jest powodem uszkodzenia gwintu, a nawet pękania ścianek otworów. Wykręcanie zatkanego gwintownika z otworu wymaga nie mniejszych sił, niż jego wkręcanie. c. Inne sposoby obróbki gwintów Toczenie gwintów wykonywane jest w taki sam sposób, jak dla metali. Trudno jest jednak uzyskać gwint o gładkich powierzchniach roboczych, co jest spowodowane głównie zbyt małą prędkością skrawania. Podczas obróbki gwintów poliamidowych, głębokość skrawania powinna wynosić 0,15+0,25 mm na jedno przejście. [przypisy: blacha tytanowo cynkowa cena, łazienka dla niepełnosprawnych, olx ostróda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha tytanowo cynkowa cena olx ostróda łazienka dla niepełnosprawnych