izolacje typu sredniego

Do izolacji typu średniego zalicza się izolacje bitumiczne 2 jedną lub dwiema warstwami wkładek z papy, izolacje z plastycznych mas bitumicznomineralnych, asfaltów lanych i wypraw wodoszczelnych. Izolacie tego typu stosuje się w celu zabezpieczenia ścian piwnicznych przed wodą opadową przesączającą się powoli przez mało przepuszczalny grunt lub przed wodą kapilarną podciąganą z gruntu ponad poziom posadzki piwnicznej. Izolacje typu ciężkiego stosowane są tylko w przypadkach konieczności zabezpieczenia ścian przed wodą znajdującą się pod ciśnieniem. Izolacja tego typu składa się z materiałów bitumicznych z wkładkami. Jako materiał bitumiczny stosuje się lepiki bitumiczne a jako wkładki papy, juty i inne tkaniny asfaltowe, papy z wkładkami ołowianymi, folie z mas plastycznych itp. Izolacja ścian piwnicznych składa się: a) z izolacji poziomej, przecinającej ścianę raz poniżej podłogi piwnicy (na poziomie ławy fundamentowej) i drugi raz na wysokości ok. 30 cm nad terenem, b) z izolacji pionowej wykonywanej z reguły na zewnętrznych płaszczyznach ścian. Odstępstwo od tej zasady występuje tylko w przypadku, gdy budynek nowowznoszony przylega do istniejącego. Wówczas izolację pionową wykonuje się od strony wewnętrznej, najczęściej w postaci wyprawy wodoszczelnej. Nadproża Rodzaje nadproży i wieńców. Nadproża i wieńce betonowe możemy podzielić na dwa zasadnicze rodzaje: a) nadproża i wieńce betonowe wykonywane na miejscu budowy, b) nadproża i wieńce prefabrykowane. Nadproża żelbetowe betonowane na miejscu budowy wykonywane są najczęściej łącznie z konstrukcją wieńca i stanowią jego obniżenie w miejscu otworu okiennego lub drzwiowego. Nadproża tego typu są stosowane, gdy budynek ma zaprojektowane stropy żelbetowe lub prefabrykowane z belek zakotwionych w wieńcu (np. strop DMS). Gdy górna krawędź otworu jest położona w odległości większej niż 40+50 cm od spodu stropu, nie opłaca się opuszczać nadproża z wieńca i lepiej jest zastosować wówczas nadproże z elementów prefabrykowanych w postaci beleczek żelbetowych o przekroju poprzecznym w kształcie litery L. [hasła pokrewne: dom 2, olx wrzesnia, welurowe naklejki na ścianę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom 2 olx wrzesnia welurowe naklejki na ścianę