konstrukcje z wielkich bloków

Przy obliczaniu nadproży nad otworami w poprzecznych ścianach usztywniających w budynkach o konstrukcji z wielkich bloków należy uwzględniać dodatkową siłę poprzeczną i moment zginający od działania sił poziomych. W konstrukcjach wielkoblokowych o układzie podłużnym, gdzie wieńce pełnią rolę połączenia między ścianami a płytami stropowymi pracującymi jako poziome przepony w przestrzennym schemacie statycznym budynku, należy wieniec obliczać jako część składową przepony poziomej przenoszącej na ściany poprzeczne obciążenie od sił poziomych. Obciążenie na przeponę poziomą od sił poziomych należy przyjmować z powierzchni ograniczonej wysokością kondygnacji i rozstawem ścian poprzecznych, usztywniających. Ilość zbrojenia w wieńcu należy obliczać ze wzoru F = Ms z z Qr gdzie: M moment zginający dla przepony poziomej, liczonej jako belka swobodnie podparta o rozpiętości równej odległości ścian poprzecznych, z rozpiętość płyt stropowych w osiach wieńców, s współczynnik pewności, Qr granica plastyczności stali. Przekrój wieńca przy ścianach poprzecznych należy sprawdzać na silę poziomą. Jeżeli odległość między poprzecznymi ścianami usztywniającymi jest mniejsza niż 20 m, wówczas obliczenie wieńca na obciążenie wiatrem można pominąć. [podobne: blachodachówka cena, zbiornik na gnojowicę, wełna mineralna lambda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cena wełna mineralna lambda zbiornik na gnojowicę