Obliczanie balkonów i wykuszy.

W przypadku, gdy płyta balkonowa osadzona jest w murze wspornikowo bez połączenia z belką nadproża, wieńca lub ze stropem sprawdzamy płytę na pewność przeciwko obróceniu dookoła zewnętrznej krawędzi muru. Płytę balkonu obliczamy jako wspornik o rozpiętości l i szerokości 1 m. Średnica głównych wkładek leżących u góry płyty wynosi 678 mm, zaś średnica wkładek rozdzielczych ułożonych w odstępie najwyżej co 30 cm 576 mm. W obliczeniu ciężaru P należy uwzględnić ciężar i obciążenie poręczy zgodnie z normą. Obliczenie statyczne wykuszy sprowadza się w przypadku wykonania ich konstrukcji do obliczenia podciągu i belek stropowych przewieszonych 22. Działanie przewodów wentylacyjnych i dymowych w ścianach zależne jest od następujących czynników: a) kształtu i wielkości przekroju kanałów, b) różnicy ciśnień między rusztem paleniska a wylotem komina, c) oporów tarcia gazów spalinowych w przewodzie, d) trwałości materiałów użytych do budowy przewodów. Najbardziej odpowiedni jest kołowy przekrój przewodu dający najmniejszą powierzchnię tarcia. Najmniejsza średnica przewodu dymowego dla 172 pieców nie może być mniejsza niż 15 cm. W celu zapewnienia właściwego ciągu przewody dymowe i wentylacyjne należy umieszczać w ścianach wewnętrznych przechodzących przez pomieszczenie ogrzewane. Zmniejszenie oporów tarcia gazów spalinowych o powierzchnię uzyskuje się przez nadanie wewnętrznej powierzchni przewodów możliwie gładkiej powierzchni. Przy normalnym użytkowaniu przewodów dymowych w budownictwie mieszkaniowym należy się liczyć z temperaturą gazów spalinowych przy wlocie do przewodu w granicach 1507300°C. W przypadku jednak samoczynnego lub celowego wypalania sadzy w kominie temperatura gazów może dojść do 1000°C. Z tych względów materiał stosowany do wyrobów elementów kominowych powinien poza ognioodpornością mieć dużą wytrzymałość ze względu na dość znaczne zmiany temperatur. Poza tym materiał dla elementów kominowych musi być odporny na chemiczne działanie kwasów i innych szkodliwych czynników zawartych w spalinach lub też tworzących się pod wpływem wilgoci i czynników atmosferycznych. [przypisy: platinum design drzwi, blaty kuchenne konglomerat, kocioł gazowy kondensacyjny cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne konglomerat kocioł gazowy kondensacyjny cena platinum design drzwi