parapetay w scianach monolitycznych

Bezpośrednio pod parapetami okiennymi zaleca się umieszczać w ścianach monolitycznych po 2 pręty o średnicy 10 mm, wystające poza krawędź otworów okiennych co najmniej na długość 0,5 m. Jeżeli zbrojenie pod parapetami otworów okiennych przebiega na całej długości ściany, wówczas może być ono uważane jako stężenie poziome i wtedy w wieńcach usztywniających ściany na wysokości stropów, można dać połowę zbrojenia wieńców wymienionego wyżej. Ze względu na kapilarne podciąganie wody, ściany z betonów jamistych powinny być wznoszone minimum 50 cm ponad terenem i oddzielone od ścian piwnicznych lub fundamentowych wodoszczelną warstwą izolacyjną. Obliczenia statyczne ścian na siły pionowe. W obliczeniach statycznych ścian monolitycznych przyjmuje się współczynnik pewności jako iloczyn współczynnika podstawowego So i współczynników poprawkowych m, czyli s = som Wartość współczynnika podstawowego So przyjmuje się: dla ścian z betonów zwykłych So = 3,0 lekkich zwartych So = 3,5 jamistych So = 4,0 żelbetowych wg norm dla obliczeń konstrukcji żelbetowych . Wartości współczynników poprawkowych m zależą od stosunku obciążenia użytkowego do stałego mI, od rodzaju deskowań m2, od dokładności przyjętego schematu statycznego do obliczeń m3, od pola przekroju obliczanej ściany lub filaru m4 itd. Wartości tych współczynników podane są w normie. Ściany monolityczne oblicza się w przeważającej większości przypadków jako betonowe konstrukcje niezbrojone, ściskane mimośrodowo, przyjmując, w zależności od liczby podpartych krawędzi. Na ogół przyjmuje się przegubowy sposób podparcia ścian. [patrz też: dom 2, olx wrzesnia, welurowe naklejki na ścianę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom 2 olx wrzesnia welurowe naklejki na ścianę