Polerowanie tworzyw termoutwardzalnych z reguly

Polerowanie tworzyw termoutwardzalnych z reguły odbywa się z użyciem materiałów ściernych z tym, że polerowanie zgrubne odbywa się prawie zawsze z użyciem materiałów ściernych, a polerowanie wykańczające nieco rzadziej. Różne firmy podają różne składy past i emulsji ściernych, stosowanych do polerowania tworzyw sztucznych. Poniżej podano składy past i emulsji ściernych do polerowania tworzyw poliestrowych firmy; Badische Anilin- & Soda-Fabrik, A.G. w Ludwigshafen [86]. Pasta do szlifowania wykańczającego i polerowania zgrubnego; 7 czę134 ści wosku specjalnego produkcji wspomnianej firmy, 4 części oleju, 40 części nafty, I część potażu, 40 części wody i 40 części drobnego proszku ściernego. Pasta polerska: 7 części wosku specjalnego produkcji wymienionej firmy, 4 części oleju, 40 części nafty, 1 część potażu, 40 części wody, 40 części różu polerskiego lub oryginalnego proszku Tripel. Emulsja polerska: 5 części oleju rycynowego, 13 cześci oleju transformałorowego, 0,5 części emulsji specjalnej produkcji wzmiankowanej firmy, 5 części gliceryny, 20 części kredy, 54,5 części wody. Według źródeł radzieckich [1, 201 do polerowania tworzyw sztucznych termoplastycznych stosować należy pastę polerską, oznaczoną symbolem BHAM-2, a do tworzyw termoutwardzalnych rOM. Tworzywa termoplastyczne najczęściej poleruje sie bez użyci? past i emulsji ściernych. Polerowanie ich polega na takim nagrzaniu warstwy wierzchniej, poprzez tarcie o materiał polerujący, że mięknie ona i stapia się. Po ochłodzeniu, warstwa wierzchnia jest bardzo gładka. Należy podkreślić, że czynność ta wymaga dużej wprawy, a szczególnie w zakresie stosowania odpowiedniego nacisku przedmiotu do elementu polerującego, gdyż bardzo łatwo jest o przegrzanie materiału i jego zamazanie, Prędkość skrawania podczas polerowania tworzyw sztucznych zawiera się w zasadzie w granicach 10+40 misek. Twardy polichlorek winylu poleruje się z prędkością skrawania 26 m]sek [73]. [więcej w: szerokość drzwi wejściowych, welurowe naklejki na ścianę, okna tarasowe przesuwne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna tarasowe przesuwne ceny szerokość drzwi wejściowych welurowe naklejki na ścianę