Posts Tagged ‘altana do ogrodu’

Rozdzielanie tworzyw sztucznych

Saturday, February 24th, 2018

Rozdzielanie, polegające na dzieleniu przedmiotów na dwie lub więcej części, należy niewątpliwie do najczęstszych przypadków obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych. Rozdzielanie występuje nie tylko w przypadkach wytwarzania części z tworzyw sztucznych przez obróbkę skrawaniem z półwyrobów (płyt, wałków, rur oraz różnych kształtek), ale przede wszystkim w przypadkach przygotowywania samych półwyrobów. Obróbka skrawaniem np. laminatów technicznych występuje już przy ich produkcji w końcowej fazie procesu produkcyjnego. Polega ona na obcięciu elementu na żądany wymiar. W przypadku produkcji płyt, w celu usunięcia wypływek i miejsc niedotwardzonych oraz uzyskania normalnego formatu, płyta podlega obcięciu z czterech stron. Odbiorca płyt przed ich dalszym zastosowaniem musi je dalej rozdzielać, zależnie od przeznaczenia, na elementy o określonych rozmiarach, a te z kolei mogą być poddane dalszej obróbce skrawaniem. Można przyjąć , że rozdzielanie płyt ma bardzo duży udział w zakresie stosowanej obróbki skrawaniem płyt. Rozdzielanie tworzyw sztucznych jest również jednym z podstawowych sposobów obróbki wykańczającej w takich procesach obróbki tworzyw, jak np.: prasowanie i wtryskiwanie. Rozdzielanie polega w tych przypadkach na usunięciu rąbków prasowniczych, nadlewów, wlewów itp. lub na oddzieleniu wyprasek czy kształtek od siebie. Są także przypadki, w których rozdzielanie jest jedyną metodą wytwarzania. Ma to miejsce m. in. w przypadkach masowej produkcji części do aparatury przemysłu elektronicznego i elektrotechnicznego za pomocą wykrawania na prasach. Przy rozdzielaniu tworzyw sztucznych mogą być wykorzystane następujące sposoby rozdzielania: — przecinanie piłami lub ściernicami, — cięcie (nożycami lub wykrojnikami), — przełamywanie z uprzednim zarysowaniem linii rozdziału, — nadtapianie połączone z wnikaniem cienkiego i twardego elementu (np. rozgrzanego i napiętego drutu). Przecinanie piłą tarczową Przecinanie tworzyw sztucznych piłami tarczowymi jest jednym z najczęstszych przypadków rozdzielania tych materiałów w przemyśle krajowym. Sposób ten jest również bardzo rozpowszechniony za granicą. [przypisy: zadaszenia tarasów, boazeria drewniana, altana do ogrodu ]

Polerowanie polimetakrylanu metylu

Saturday, February 24th, 2018

Dość częstym przypadkiem jest polerowanie polimetakrylanu metylu. Z tworzywa tego wykonuje się bardzo często m. in. części aparatury, wykorzystując jego podstawową zaletę przezroczystość. Ostatnią operacją w procesie wytwarzania części jest w tym przypadku polerowanie, podstawowe bowiem sposoby obróbki skrawaniem, wykonane nawet bardzo starannie, zawsze pozostawiają nierówności powierzchni tego rzędu, że powierzchnia obrobiona jest matowa. Podczas polerowania polimetakrylanu metylu z wykorzystaniem materiałów Ściernych stosuje się v 8+10 m/sek dla obróbki zgrubnej i v 15+18 m/sek dla obróbki wykańczającej, a podczas polerowania bez użycia materiałów ściernych v 30+50 misek. Piaskowanie. Piaskowanie znalazło zastosowanie do obróbki wykańczającej tworzyw sztucznych w postaci płyt, uzyskuje się przy tym dość dużą dokładność wykonania. Ziarna piasku mogą być rozpędzane strumieniem powietrza lub wody. Stosowany piasek ma ziarnistość 50 (30) 5 (240). W przypadku piaskowania na sucho zaleca się stosować ziarna piasku o numerach 50 (30)+ 16 (80). Wygładzanie otwartym płomieniem Ta metoda może być stosowana tylko do tworzyw termoplastycznych, Polega ona na nagrzaniu warstwy wierzchniej tworzywa otwartym płomieniem do temperatury powodującej jej mięknięcie a następnie przejście w stan płynny. Po ochłodzeniu, warstwa wierzchnia zestala się. Wygładzanie tą metodą wymaga dużej wprawy, łatwo bowiem przegrzać tworzywo, co jest m. in. powodem zbytniego rozlania tworzywa w warstwie wierzchniej. Nagrzewając tworzywo, należy mieć zawsze na uwadze jego złą przewodność cieplną, małe ciepło właściwe i jego termoplastyczne własności. W prawidłowo wykonywanym procesie wygładzania nagrzewa się tylko cienka warstwa wierzchnia, która po odjęciu płomienia szybko zestala się, [patrz też: zadaszenia tarasów, boazeria drewniana, altana do ogrodu ]