Posts Tagged ‘altana drewniana’

sily poziome

Wednesday, February 21st, 2018

We wszystkich układach konstrukcyjnych siły poziome od obciążenia wiatrem zaczynają odgrywać rolę dopiero przy wysokości budynku większej od podwójnej jego szerokości. W budynkach o poprzecznych układach konstrukcyjnych można pominąć w obliczeniach wpływ obciążenia wiatrem w kierunku poprzecznym budynku, gdy przy symetrycznym rozstawieniu przepon względem osi poprzecznej budynku a < 0,6 B przy H = 10. Wzor ten nalezy stosowac przy budynkach wolno stojacych oraz szeregowych. [Zobacz też : Domy z drewna producent, altana drewniana, domek narzędziowy]

Wymagania ogólne stawiane scianom monolitycznym.

Wednesday, February 21st, 2018

Grubość monolitycznych ścian nośnych i usztywniających zależna jest od warunków statyczno-konstrukcyjnych oraz w przypadku ścian zewnętrznych od warunków cieplno-wilgotnościowych. Poza tym, pewien wpływ na grubość ścian mają również i warunki wykonania tych ścian. Pod względem statyczno-konstrukcyjnym grubość ścian zależy od rodzaju i marki tworzywa oraz od sposobu podparcia ścian. Sposoby te mogą być następujące: a) podparcie dwustronne stropami górą i dołem, b) podparcie trzystronne, tj. stropami, a ponadto jednostronnie pionową przyporową ścianą poprzeczną, c) podparcie czterostronne, tj. stropami i na krawędziach pionowych ścianami poprzecznymi, Minimalne grubości ścian monolitycznych w zależności od marki betonu i sposobu podparcia przy wysokości kondygnacji hk 3 m, przyjmowane są niezależnie od grubości wynikającej z obliczeń. Pojęcie ściany usztywnionej i usztywniającej oraz oznaczenia W przypadku, gdy szerokość b ścian usztywnionych, podpartych wzdłuż 3 lub 4 krawędzi jest większa od podanej w tablicy, to grubość takich ścian należy przyjmować jak dla ściany podpartej dwustronnie. Przy ścianach podpartych wzdłuż 4 krawędzi z otworami o wysokości ho > 1 i o powierzchni większej niż 10 powierzchni ściany, część ściany między otworami i ścianą usztywniającą przyjmuje się zwykle jako ścianę trzystronnie podpartą, a pasmo ściany między otworami jako podparte dwustronnie stropami górą i dołem. W obliczeniach statycznych ścian monolitycznych należy uwzględnić osłabienie przekroju bruzdami, klockami drewnianymi do mocowania ościeżnic itp. Niedopuszczalne są wszelkie bruzdy i wnęki w ścianach nośnych i filarach o grubości t 12 cm dla betonów zwykłych marki 110 i o grubości t 20 cm dla betonów zwykłych marki 90 oraz dla betonów lekkich. [hasła pokrewne: Domy z drewna producent, altana drewniana, domek narzędziowy ]