Posts Tagged ‘altana ogrodowa do ogrodu’

Określani prędkość skrawania podczas frezowania frezem palcowym

Tuesday, February 27th, 2018

Na nomogramie znajduje się punkt przecięcia prostej pionowej, prowadzonej z punktu na osi odciętych T 40 z prostą B 3 (linia przerywana na nomogramie). Następnie prowadzi się prostą poziomą do przecięcia się z linią ograniczającą część nomogramu o odciętych pz, dalej prostą równoległą do linii pomocniczych aż do przecięcia z prostą 0,1. W dalszej kolejności prowadzi się prostą poziomą do przecięcia sie z linią ograniczającą część nomogramu o odciętych D. Następnie prostą równoległą do linii pomocniczych do przecięcia z prostą D — 30. Z tego punktu prowadzi się prostą poziomą do przecięcia z osią rzędnych z lewej strony nomogramu, odczytując v 65 m/min. Licząc według wzoru, otrzymuje się 68 • DO,5 68 • 300,5 T — TO,7 . po,4 . BO,07 400,7 . 0 10,4 . 30,07— 65,3 m/min Porównując oba wyniki, widać, że wartości prędkości skrawania, odczytanej z nomogramu i obliczonej z wzoru doświadczalnego różnią się nieznacznie. Przykład 2 Określić prędkość skrawania podczas frezowania frezem kątowym ze stali szybkotnącej fenolowego laminatu papierowego dla następujących warunków obróbki: a) T — 30 min, B 3 mm, 0,3 mm/ostrze, D 125 mm, b) T 60 min, B 3 mm, p: -— 0,6 mm/ostrze, D 150 mm. Wykorzystuje się do tego celu nomogram. Sposób postepowania, w celu odczytania prędkości skrawania, pokazują linie przerywane. Odczytuje się: a) 360 m/min, b) 235 m/min. Licząc według zależności, otrzymuje się odpowiednio: 363 i 235,5 m/min. [więcej w: domki drewniane całoroczne, domki całoroczne, altana ogrodowa do ogrodu ]

Przyklad 3 Okreslic predkosc skrawania podczas

Monday, February 26th, 2018

Przykład 3 Określić prędkość skrawania podczas frezowania frezem tarczowym trójstronnym ze stali szybkotnącej fenolowego laminatu papierowego dla następujących warunków obróbki: a) T = 30 min, g 6 mm, p: 0,3 mm/ostrze, D 125 mm, b) T = 45 min, g 4 mm, p, —0,5 mm/ /ostrze, D 150 mm. Korzysta się z nomogramu przedstawionego na rys. 7.310. Odczytuje się: a) 320 m/min, b) 286 m/min. Licząc według zależności (7.22) i (7.23), otrzymuje się odpowiednio: 320 i 286 m/min. Na rys. 7.32 przedstawiono nomogramy do wyznaczania warunków skrawania podczas frezowania fenolowych laminatów tkaninowych frezami ze stali szybkotnących. Nomogramy te zbudowane są według na-
stępujących zależności: nomogram, przedstawiony na rys. 7.32a, według wzoru (7.24), przedstawiony na rys. 7.32b według wzoru (7.25), a przed— stawiony na rys. 7.32c według wzoru (7.26). Budowa nomogramów i sposób posługiwania się nimi są podobne do opisanych poprzednio. Na rys. 7.33 przedstawiono nomogram do wyznaczania warunków skrawania podczas frezowania fenolowych laminatów papierowych fre-
zami walcowymi o ostrzach z węglików spiekanych. Nomogram został sporządzony na podstawie wzoru (7.29). Nomogram zbudowany jest w następujący sposób: na osi rzędnych znajduje się, podobnie jak w nomogramach poprzednich, w skali logarytmicznej prędkość skrawania v, na osi odciętych kolejno gatunki węglików spiekanych i w skali logarytmicznej: okres trwałości ostrza T, posuw oraz średnica freza D. Na rys. 7.34, przedstawiono nomogram do wyznaczania warunków skrawania podczas frezowania fenolowych laminatów tkaninowych fre zami walcowymi o ostrzach z węglików spiekanych. Nomogram został sporządzony na podstawie wzoru (7.29). Budowa nomogramu jest taka sama, jak poprzednio opisanego. Na rys. 7.35 przedstawiono nomogram do wyznaczania warunków skrawania podczas frezowania fenolowych laminatów papierowych frezami tarczowymi trójstronnymi o ostrzach z węglików spiekanych gatunku BK4 wg rocT. [podobne: domki drewniane całoroczne, domki całoroczne, altana ogrodowa do ogrodu ]