Posts Tagged ‘altana ogrodowa’

Do oczyszczania, ostrzenia (obciagania) platów

Monday, February 26th, 2018

Do oczyszczania, ostrzenia (obciągania) płatów ściernych stosuje się przede wszystkim druciane szczotki. Na rys. 8.1 przedstawiono poglądowo przebieg zależności zużycia od czasu skrawania. Jak wynika z wykresu, narastanie zużycia w czasie może zostać przerwane przez samoostrzenie Lub ostrzenie wymuszone np. szczotką drucianą, po czym zużycie znów wzrasta. S. L. Johnson [25] podał następujący wzór na obliczenie wydajności szlifowania płatami Ściernymi: • 10 [G/dcm2] (8.2) gdzie: — ubytek ciężarowy w gramach szlifowanego materiału w odnie sieniu do jednostki powierzchni płata ściernego, Rai — wysokość nierówności tworzyw sztucznych przed szlifowa niem w urn, — wysokość nierówności po szlifowaniu w Pm, c — stała zależna przede wszystkim od rodzaju materiału obrabianego i narzędzia ściernego, Wartość liczbową stałej C należy wyznaczyć doświadczalnie, przykładowo w określonych warunkach dla stali węglowej wynosi ona 0,9, a dla aluminium 2,7. b. Warunki obróbki Prędkość skrawania zawiera się na ogół w granicach 4+6 m/sek [55]. Tworzywa trudnoskrawalne należy szlifować z prędkością skrawania ok. 4 m/sek lub mniejszą. Stosowanie mniejszych od zalecanych prędkości skrawania jest powodem zmniejszenia wydajności obróbki, a stoso— wanie większych powoduje przede wszystkim wzrost pozornej twardości narzędzi ściernych i związane z tym konsekwencje. Ziarnistość Ścierniwa do szlifowania twardego polichrorku winylu powinna wynosić 25 (60)+16 (80) [73]. Prędkość skrawania wpływa na gładkość powierzchni obrobionej w sposób pokazany poglądowo na rys. 8.2. Z rysunku wynika, że szlifowanie wykończające powinno przebiegać z większą prędțością skra— wania. Wielkość posuwu zawiera się w granicach podobnych, jak w przypadku szlifowania ściernicami, a wiec dla szlifowania tworzyw termoplastycznych p 2+3 m/min i termoutwardzalnych p 3+5 m/min. Szlifowanie płatami ściernymi można przeprowadzać z chłodzeniem lub bez. Dotychczas najczęściej szlifuje się bez chłodzenia. Skrawając z chłodzeniem, jako substancji chłodzących zaleca się używać przede wszystkim sprężonego powietrza lub wody. [przypisy: altana ogrodowa, domki z drewna, domy z drewna cena ]

Szlifierki tarczowe maja jedna lub

Sunday, February 25th, 2018

Szlifierki tarczowe mają jedną lub dwie tarcze pionowe albo poziome, na których zamocowuje się papier lub płótno ścierne. Przebieg procesu szlifowania zależy od cech narzędzi ściernych, rodzaju materiału obrabianego i, co jest bardzo ważne, od twardości powierzchni tarczy. Szlifierki wałkowe służą do szlifowania przedmiotów o powierzchniach płaskich. Przebieg procesu szlifowania zależy od tych samych czynników, co poprzednio. Obrabiany przedmiot trzymany jest z reguły w ręku. Szlifierki walcowe służą do szlifowania dużych powierzchni, np. płyt z tworzyw laminowanych. Szlifowanie takie jest najczęściej ostatnią operacją w procesie wytwarzania tych płyt. Szlifierki walcowe budowane są z posuwem ręcznym lub mechanicznym. Elementami roboczymi w tych szlifierkach są walce pokryte papierem lub płótnem ściernym.
OBRÓBKA POWIERZCHNI KSZTAŁTOWYCH Obróbka skrawaniem powierzchni kształtowych tworzyw sztucznych jest obróbką stosunkowo często stosowaną. Literatura, dotycząca tych zagadnień, jest jednak wyjątkowo uboga i trudno jest znaleźć w dostępnej literaturze jakieś wyczerpujące informacje na ten temat. I. Ksztaltowanie pilnikami i tarnikami Pilniki i tarniki stosuje się do ręcznej obróbki powierzchni kształtowych z tworzyw sztucznych, Najważniejsze cechy charakterystyczne pilników i tarników to rodzaj i liczba nacięć. Do obróbki miękkich tworzyw sztucznych używane są przede wszyst— kim pilniki i tarniki z nacięciem pojedynczym, do obróbki tworzyw twardych — pilniki z nacięciem krzyżowym. Jeśli chodzi o rodzaje pilników i tarników, to stosować można: nr 0 — zdzieraki, nr 1 — równiaki, nr 2 — półgładziki, ewentualnie nr 3 — gładziki. Nie zaleca się stosować pilników i tarników nr 4 — podwójne gładziki i nr 5 — pilniki jedwabiste, ponieważ na skutek drobnych nacięć szybko zatykają się one opiłkami. Pilniki i tarniki, stosowane•do obróbki tworzyw sztucznych, powinny być ostre. Poliamidy np. można dobrze obrabiać jedynie pilnikami i tarnikami nowymi, przedtem nie używanymi [86]. Pilniki i tarniki, które do obróbki tworzyw sztucznych już się nie nadają na skutek stępionych ostrzy, mogą być z powodzeniem używane do obróbki metali lub drewna. [więcej w: altana ogrodowa, domki z drewna, domy z drewna cena ]