Posts Tagged ‘blaty kuchenne konglomerat’

SCIANY DZIALOWE

Tuesday, November 13th, 2018

Betonowe ściany działowe stosowane w budownictwie miejskim możemy podzielić na: a) ściany murowane z elementów małowymiarowych w postaci płyt z betonu lekkiego (żużlobeton, gazobeton) o wymiarach 24X49X6 cm, b) ściany montowane z dyli pełnych lub drążonych o szerokości 40+60 cm i wysokości odpowiadającej wysokości pomieszczenia, c) ściany montowane z elementów wielkopłytowych o wymiarach odpowiadających wielkości ściany pomieszczenia. Pierwszy i drugi rodzaj ścian stosowany jest przeważnie w budownictwie tradycyjnym. Ściany murowane z płyt żużlobetonowych lub gazobetonowych jako przegrody między pomieszczeniami wewnątrz jednego mieszkania mają grubość 6+8 cm. Średnia izolacyjność takich ścian na dźwięki powietrzne waha się w granicach 32+37 dB (z obustronnym tynkiem). Jako przegrody między mieszkaniami stosuje się najczęściej ściany podwójne z płyt z przestrzenią powietrzną 6 cm. …read more

Uklad konstrukcyjny stropu

Tuesday, November 13th, 2018

Układ konstrukcyjny stropu oraz sposób podparcia na ścianach lub podciągach stwarza różne warunki pracy zarówno stropów betonowanych na miejscu jak i prefabrykowanych. Stropy płytowe stosuje się jako betonowane na miejscu wbudowania oraz jako elementy wielkowymiarowe. Mogą one być podparte wzdłuż 4, :3 lub 2 krawędzi. Na przykład w budynkach wielkopłytowych o poprzecznym układzie konstrukcyjnym stropy płytowe opierają się tylko na ścianach poprzecznych, tj. wzdłuż 2 krawędzi, lub na ścianach poprzecznych i na wewnętrznej ścianie podłużnej, a więc wzdłuż 3 krawędzi. …read more

STROPY BETONOWANE NA MIEJSCU BUDOWY

Tuesday, November 13th, 2018

Stropy płytowe i płytowo-żebrowe. Charakterystyka ogólna. Głównymi zaletami stropów płytowych i płytowo-żebrowych są: duża sztywność i możność przenoszenia znacznych obciążeń (zwłaszcza dynamicznych), monolityczność oraz odporność na działanie kilkugodzinnych, dość intensywnych pożarów. Do ujemnych cech stropów płytowo-żebrowych należą: a) większa pracochłonność przy wykonywaniu deskowania niż innych stropów (gęstożebrowych, płytowych), b) gromadzenie się kurzu, pajęczyny itp., gdyż przewietrzanie przestrzeni międzyżebrowych jest utrudnione; dlatego stropów płytowo-żebrowych nie stosuje się na ogół w pomieszczeniach o dużych wymaganiach higienicznych (zakłady przemysłu spożywczego, farmaceutycznego itp.), c) nieprzyjemny wygląd pod względem plastycznym stropów w niskich pomieszczeniach, co w dużym stopniu zmniejsza stosowanie tego rodzaju układów w budownictwie. mieszkaniowym i administracyjnym (biurowce), d) mała izolacyjność akustyczna stropów, e) mała izolacyjność cieplna stropów graniczących z otoczeniem zewnętrznym lub z pomieszczeniami nieogrzewanymi. …read more

Plyty.

Tuesday, November 13th, 2018

Grubość płyt stropowych jednokierunkowo-zbrojonych, jedno lub wieloprzęsłowych powinna wynosić co najmniej 7 cm dla stropów w budynkach mieszkalnych, 8 cm dla stropów w budynkach przemysłowych i 12 cm dla przejazdów. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy dużych obciążeniach, stosowane są grubości płyt 15 cm i więcej, przy czym tak duża grubość uzasadniona jest tylko wówczas, gdy chodzi o wyeliminowanie żeber (np. w celu zwiększenia wysokości użytkowej pomieszczenia) lub też o uproszczenie robót zbrojarskich i betoniarskich. Grube płyty stosuje się często nad pomieszczeniami piwnicznymi pod przejazdami bramowymi lub pod sklepami i magazynami znajdującymi się na parterze. W celu zapewnienia należytej sztywności grubość obliczeniową. …read more