Posts Tagged ‘domy drewniane letniskowe’

Straty cisnienia na odcinku obliczeniowym

Thursday, February 15th, 2018

Straty ciśnienia na odcinku obliczeniowym będą ho = W •l• q2 Wielkość wydatku wody każdego tryskacza lub zraszacza zależy od wielkości W i ciśnienia w tryskaczu H. Charakterystyka T dla tryskacza o tej samej średnicy jest stała; dla średnicy np. 12 mm, przy współczynniku rozbioru 0,75, będzie T = 0,2511 . 0,752 = 0,141 2. 8. SPORZĄDZANIE PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ Szczegółowe rozplanowanie instalacji wodociągowych wykonuje się na planach piwnic, parterów, pięter, poddaszy, podwórzy oraz na przekrojach w skali 1 ; 100 (l : 200). Jeśli na terenie budowy znajduje się kilka budynków, przy czym jest on dość rozległy, plany przewodów terenowych można wykonać w skali 1 : 250. [przypisy: zadaszenia tarasów, domy drewniane letniskowe, domy z drewna cena ]

Przewód glówny wodociagowy stanowi przedluzenie polaczenia domowego

Wednesday, February 14th, 2018

Przy fundamentach budynków płytszych od ułożonych już przewodów sieci ulicznej i ponadto przy fundamentach z muru ceglanego, połączenia domowe wprowadza się w pewnej (min. 2 m) odległości od naroża budynku i w miarę możności pod częścią muru, gdzie są otwory okienne i drzwiowe. Przy fundamentach głębszych od przewodu ulicznego, powyższe zastrzeżenia nie są istotne. Jeśli przybory sanitarne są rozmieszczone w dużym zasięgu, trasę połączenia domowego projektuje się w środku budynku (pomieszczenia dla pomp, kotłownia itp. ). Przewód główny wodociągowy stanowi przedłużenie połączenia domowego i biegnie do najbardziej oddalonego pionu lub punktu rozbioru wody. [przypisy: domki z drewna, domy drewniane letniskowe, domki holenderskie ]