Określani prędkość skrawania podczas frezowania frezem palcowym

Na nomogramie znajduje się punkt przecięcia prostej pionowej, prowadzonej z punktu na osi odciętych T 40 z prostą B 3 (linia przerywana na nomogramie). Następnie prowadzi się prostą poziomą do przecięcia się z linią ograniczającą część nomogramu o odciętych pz, dalej prostą równoległą do linii pomocniczych aż do przecięcia z prostą 0,1. W dalszej kolejności prowadzi się prostą poziomą do przecięcia sie z linią ograniczającą część nomogramu o odciętych D. Następnie prostą równoległą do linii pomocniczych do przecięcia z prostą D — 30. Z tego punktu prowadzi się prostą poziomą do przecięcia z osią rzędnych z lewej strony nomogramu, odczytując v 65 m/min. Licząc według wzoru, otrzymuje się 68 • DO,5 68 • 300,5 T — TO,7 . po,4 . BO,07 400,7 . 0 10,4 . 30,07— 65,3 m/min Porównując oba wyniki, widać, że wartości prędkości skrawania, odczytanej z nomogramu i obliczonej z wzoru doświadczalnego różnią się nieznacznie. Przykład 2 Określić prędkość skrawania podczas frezowania frezem kątowym ze stali szybkotnącej fenolowego laminatu papierowego dla następujących warunków obróbki: a) T — 30 min, B 3 mm, 0,3 mm/ostrze, D 125 mm, b) T 60 min, B 3 mm, p: -— 0,6 mm/ostrze, D 150 mm. Wykorzystuje się do tego celu nomogram. Sposób postepowania, w celu odczytania prędkości skrawania, pokazują linie przerywane. Odczytuje się: a) 360 m/min, b) 235 m/min. Licząc według zależności, otrzymuje się odpowiednio: 363 i 235,5 m/min. [więcej w: malowanie posadzki betonowej, goja gniezno, brico depot torun ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: goja gniezno malowanie posadzki betonowej oznaczenia na mapie ewidencyjnej