Siły tarcia

Siły tarcia występujące na powierzchni styku fundamentu i gruntu przeciwstawiają sie przesunięciom poziomym fundamentu i zazwyczaj równoważą składową poziomą obciążenia zewnętrznego. Współczynniki tarcia służące do sprawdzenia warunku równowagi sił poziomych. Wypór wody uwzględnia się odejmując od ciężaru budowli ciężar wody wypartej przez tę budowlę. Rozkład wyporu: a) w przypadku jednakowego poziomu zwierciadła wody gruntowej, b) w przypadku różnicy poziomów zwierciadła wody po obu stronach fundamentu, c) gdy pod fundamentem nie ma przepływu wody, wskutek wprowadzenia ścianki szczelnej; wówczas wykres wyporu ma postać dwóch prostokątów o wysokościach odpowiadających głębokościom podstawy fundamentu poniżej poziomów wody; gdy fundament jest bryłą pełną, wypór uwzględnić można przez zmniejszenie ciężaru właściwego zanurzonej części fundamentu o ciężar właściwy wody. Przy niezmiennym poziomie wody gruntowej i w przypadku gruntów przepuszczalnych wypór wody należy traktować jako obciążenie stałe. Woda gruntowa wywiera na fundament parcie hydrostatyczne, skierowane prostopadle do powierzchni ściany fundamentu. W gruntach niespoistych parcie hydrostatyczne należy uwzględnić oddzielnie, niezależnie od parcia gruntu. Parcie wody gruntowej zawartej w gruntach spoistych należy uwzględniać łącznie z parciem gruntu, przyjmując ciężar objętościowy gruntu w stanie nasyconym wodą, Do obliczeń parcia i wyporu wody należy przyjmować najwyższy poziom wody gruntowej z zaobserwowanych w dłuższym czasie. Fundamenty stopowe. Fundamenty obciążone osiowo. Kształt stóp fundamentowych. Stopy fundamentowe stosuje się pod słupami budynków szkieletowych. W przypadku obciążenia fundamentu jedynie osiową siłą pionową stopę kształtuje się najczęściej jako kwadratową: Kształt prostokątny rzutu poziomego stopy jest mniej korzystny. [przypisy: szerokość drzwi wejściowych, welurowe naklejki na ścianę, okna tarasowe przesuwne ceny]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna tarasowe przesuwne ceny szerokość drzwi wejściowych welurowe naklejki na ścianę