STROPY

DANE OGÓLNE Charakterystyka ogólna. Ogólne warunki konstrukcyjne stropów żelbetonowych. Stropy oblicza się z warunku na wytrzymałość tak, aby powstające w nich naprężenia nie przekroczyły dopuszczalnych przy zachowaniu wymaganego współczynnika pewności. Jednakże przy większych rozpiętościach zdarza się, że ugięcia obliczonych w ten sposób stropów są dość znaczne. Z tych powodów normy nasze wymagają zachowania minimalnej wysokości żeber stropu zależnie od jego rozpiętości (por. PN54/B03300 i PN54/B03303). Wymagania te, wystarczające dla ciężkich monolitycznych stropów, np. Akermana, nie zapobiegają nadmiernym ugięciom lekkich stropów z elementów wielkowymiarowych. Normy nasze nie określają dopuszczalnej strzałki ugięcia stropów żelbetowych, podają jedynie minimalną grubość stropu h w stosunku do jego rozpiętości l. W stropach otynkowanych strzałka ugięcia, obliczona wyłącznie od obciążenia użytkowego, nie powinna przekraczać l/350. Ogólnie stropy można podzielić na następujące grupy: a) pod względem wykonania na: betonowane na miejscu wbudowania lub prefabrykowane, b) pod względem układu konstrukcyjnego stropu na: płytowe, płytowożebrowe, gęstożebrowe, rusztowe i grzybkowe, c) pod względem sposobu podparcia na: swobodnie podparte jednoprzęsłowe, ciągłe lub częściowo zamocowane. Zasadniczymi zaletami stropów betonowanych na miejscu wbudowania jest ich duża sztywność, możność przenoszenia znacznych obciążeń stałych i dynamicznych, monolityczność oraz ognioodporność. Stropy te wymagają jednak użycia deskowań, rusztowań i znacznej pracy na budowie w ciągu dłuższego czasu. Wady te przyczyniają się do ograniczonego stosowania stropów monolitycznych w porównaniu ze stropami prefabrykowanymi. Stropy prefabrykowane są montowane bez deskowań i w zasadzie bez rusztowań. W niektórych typach stropów rusztowanie ogranicza się jedynie do podparcia stropu w środku przęsła na okres twardnienia zaprawy w spoinach lub betonu uzupełniającego. Stropy te posiadają w porównaniu ze stropami betonowanymi na miejscu wbudowania następujące zalety: oszczędność drewna, zmniejszenie robocizny na budowie i stąd szybszy postęp budowy oraz uzyskanie lepszej jakości, gdyż elementy stropów są produkowane w zakładach uprzemysłowionych. Obok zalet stropy te posiadają również wady, z których najważniejsze to konieczność stosowania dodatkowego zbrojenia montażowego i wyższej marki betonu, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości elementów przy transporcie. [hasła pokrewne: blachodachówka cena, zbiornik na gnojowicę, wełna mineralna lambda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cena wełna mineralna lambda zbiornik na gnojowicę