Uklad konstrukcyjny stropu

Układ konstrukcyjny stropu oraz sposób podparcia na ścianach lub podciągach stwarza różne warunki pracy zarówno stropów betonowanych na miejscu jak i prefabrykowanych. Stropy płytowe stosuje się jako betonowane na miejscu wbudowania oraz jako elementy wielkowymiarowe. Mogą one być podparte wzdłuż 4, :3 lub 2 krawędzi. Na przykład w budynkach wielkopłytowych o poprzecznym układzie konstrukcyjnym stropy płytowe opierają się tylko na ścianach poprzecznych, tj. wzdłuż 2 krawędzi, lub na ścianach poprzecznych i na wewnętrznej ścianie podłużnej, a więc wzdłuż 3 krawędzi. Najczęściej stropy mają układ gęstożebrowy; płyta jest oparta na żebrach nośnych, przy czym między żebrami może być wypełnienie, które w pewnych przypadkach współpracuje z żebrami. Obciążenia Obciążenia działające na konstrukcję nośną stropu dzielą się na stale i użytkowe, przy czym jako obciążenie stałe przyjmuje się oprócz ciężaru własnego konstrukcji ciężar wszystkich elementów spoczywających stale na tej konstrukcji, jak np. podłogi, tynku, izolacji, ścianek działowych itp., a jako użytkowe wszystkie inne obciążenia, działające na strop w czasie jego użytkowania. Przy projektowaniu stropów prefabrykowanych przyjmuje się obciążenia występujące podczas produkcji, transportu i montażu oraz działające na konstrukcję stropu po jej zmontowaniu z elementów składowych przed zabetonowaniem połączeń. Izolacja cieplna stropów. Znaczenie izolacji cieplnej stropów międzypiętrowych jest drugorzędne, gdyż rozdzielają one na ogół pomieszczenia ogrzewane, natomiast wykonania izolacji wymagają stropy nad piwnicami, przejazdami oraz nad najwyższą kondygnacją. Przy ocieplaniu stropów strychowych przyjmuje się, iż maksymalny współczynnik przenikania ciepła k powinien być równy 0,8071,00 kcal/mh C, zależnie od strefy klimatycznej. Izolacja cieplna stropów nad przejazdami, prześwitami itp. polega na ogół na przymocowaniu pod stropem płyty wiórowocementowej grubości 7 cm, bądź też na ułożeniu na stropie płyty grubości 5 cm. Można stosować również jako izolację pilśniowe płyty porowate grubości 12,5 mm. Przy ocieplaniu stropodachów i stropów nad pralniami, kuchniami itp. należy uwzględniać nie tylko przenikanie ciepła lecz i pacy wodnej, przeprowadzając odpowiednie obliczenia. [hasła pokrewne: platinum design drzwi, blaty kuchenne konglomerat, kocioł gazowy kondensacyjny cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne konglomerat kocioł gazowy kondensacyjny cena platinum design drzwi