Ustalenie miejsc na piony

Ustalenie miejsc na piony uwarunkowane jest zwykle architektonicznym rozwiązaniem rozkładu mieszkań, usytuowaniem kuchni, łazienek, ustępów itp. Jak wyżej podano, piony ustawia się o ile możności, w miejscach największego rozbioru wody, przy czym należy tu przyjąć zasadę najkrótszej drogi od pionu do punktu czerpalnego i zmniejszenia liczby pionów do możliwego minimum. Pożądane jest, by piony obsługiwały jednocześnie przybory 2 lub więcej sąsiednich mieszkań. Powiększenie liczby pionów powinno mieć swoje uzasadnienie (konieczność zmniejszenia spadku ciśnienia, zbyt duże odległości od przyborów itp. ). Po ustaleniu miejsc na piony projektuje się sieć przewodów rozprowadzających (poziomy) oraz usytuowanie połączenia domowego z siecią miejską. [przypisy: domy z drewna cena, sprzątanie po sprzątanie mazowieckie, magazyny do wynajęcia w ofercie kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domy z drewna cena magazyny do wynajęcia w ofercie kraków sprzątanie po sprzątanie mazowieckie