Cechy charakterystyczne ściernic stosowanych do szlifowania tworzyw sztucznych oraz warunki szlifowania

W literaturze podano, iż szlifowanie fenolowych laminatów papierowych i tkaninowych powinno odbywać się ściernicami o ziarnistości z prędkością skrawania 25+27 m/sek, posuwem 3+5 m/min i głębokością skrawania 0,10+0,15 mm, z chłodzeniem sprężonym powietrzem. Spotkać się można również z informacją o szlifowaniu bezkłowym wałków z nylonu i policzterofluoroetylenu. Oś tarczy prowadzącej w tym przypadku jest nachylona względem osi ściernicy o kąt 3,5 0 . 2. Szlifowanie płatami ściernymi Okazało się w praktyce, że szlifowanie tworzyw sztucznych za pomocą płócien i papierów ściernych, które ogólnie można określić mianem płatów ściernych, jest najbardziej przydatne, szczególnie do prac, których głównym celem jest usuwanie nadmiaru materiału, bez specjał— nie wysokich wymagań w zakresie uzyskiwanej jakości powierzchni. Szlifowanie to wykazuje następujące zalety: — umożliwia swobodne poruszanie szlifowanego przedmiotu w stosunku do powierzchni roboczej płata ściernego, — płaty ścierne mają podczas pracy znacznie lepsze warunki chłodzenia, ze względu na znacznie korzystniejszy, niż dla ściernic, stosunek k czasu skrawania ts do czasu chłodzenia tc dla paszczególnych ziaren: t (8,1) t — szlifowanie za pomocą płatów ściernych umożliwia obróbkę powierzchni płaskich, powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, wszystkie te powierzchnie mogą mieć skomplikowane kształty, a obróbka może być dokonywana również w miejscach trudno dostępnych. a. Trwałość i wydajność płatów ściernych Procesy tępienia się ziarn ściernych, samoostrzenia narzędzi oraz inne procesy, występujące podczas szlifowania, nie są jeszcze dostatecznie wyjaśnione. Obecnie uważa sie płat ścierny za zużyty, gdy przestaje skrawać, pomimo że na powierzchni ściernej pozostaje jeszcze dużo ostrych ziarn, leżących jednak poniżej wierzchołków ziarn stępionych. [przypisy: malowanie posadzki betonowej, goja gniezno, brico depot torun ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: goja gniezno malowanie posadzki betonowej oznaczenia na mapie ewidencyjnej