W zakladach komunalnych i budynkach przemyslowych

W zakładach komunalnych i budynkach przemysłowych, jeżeli wymagają tego warunki miejscowe, stosuje się rozprowadzenie górne, przy czym przewód układany jest pod sufitem najwyższego piętra lub na poddaszu. Przy strefowym zaopatrzeniu w wodę stosuje się schemat mieszany: pierwsza strefa ma rozprowadzenie dolne, druga i pozostałe – rozprowadzenie górne. Przy istnieniu jednego połączenia domowego przyjmuje się dla sieci wewnętrznej system rozgałęzieniowy, przy dwóch i więcej połączeniach (budynki publiczne, przemysłowe, komunalne) – system obiegowy (pierścieniowy). Po zaprojektowaniu na przekrojach poziomych rozmieszczenia pionów, połączenia domowego, przewodu głównego, miejsc na punkty rozbioru wody, doprowadzeń do pionów i odgałęzień do punktów czerpalnych, przystępuje się do ustalania średnic wszystkich przewodów, przy czym kolejność czynności jest następująca: [podobne: blacha tytanowo cynkowa cena, olx ostróda, średnice rur kanalizacyjnych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha tytanowo cynkowa cena olx ostróda średnice rur kanalizacyjnych