Wymagania ogólne stawiane scianom monolitycznym.

Grubość monolitycznych ścian nośnych i usztywniających zależna jest od warunków statyczno-konstrukcyjnych oraz w przypadku ścian zewnętrznych od warunków cieplno-wilgotnościowych. Poza tym, pewien wpływ na grubość ścian mają również i warunki wykonania tych ścian. Pod względem statyczno-konstrukcyjnym grubość ścian zależy od rodzaju i marki tworzywa oraz od sposobu podparcia ścian. Sposoby te mogą być następujące: a) podparcie dwustronne stropami górą i dołem, b) podparcie trzystronne, tj. stropami, a ponadto jednostronnie pionową przyporową ścianą poprzeczną, c) podparcie czterostronne, tj. stropami i na krawędziach pionowych ścianami poprzecznymi, Minimalne grubości ścian monolitycznych w zależności od marki betonu i sposobu podparcia przy wysokości kondygnacji hk 3 m, przyjmowane są niezależnie od grubości wynikającej z obliczeń. Pojęcie ściany usztywnionej i usztywniającej oraz oznaczenia W przypadku, gdy szerokość b ścian usztywnionych, podpartych wzdłuż 3 lub 4 krawędzi jest większa od podanej w tablicy, to grubość takich ścian należy przyjmować jak dla ściany podpartej dwustronnie. Przy ścianach podpartych wzdłuż 4 krawędzi z otworami o wysokości ho > 1 i o powierzchni większej niż 10 powierzchni ściany, część ściany między otworami i ścianą usztywniającą przyjmuje się zwykle jako ścianę trzystronnie podpartą, a pasmo ściany między otworami jako podparte dwustronnie stropami górą i dołem. W obliczeniach statycznych ścian monolitycznych należy uwzględnić osłabienie przekroju bruzdami, klockami drewnianymi do mocowania ościeżnic itp. Niedopuszczalne są wszelkie bruzdy i wnęki w ścianach nośnych i filarach o grubości t 12 cm dla betonów zwykłych marki 110 i o grubości t 20 cm dla betonów zwykłych marki 90 oraz dla betonów lekkich. [hasła pokrewne: dom 2, olx wrzesnia, welurowe naklejki na ścianę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom 2 olx wrzesnia welurowe naklejki na ścianę