2. Obróbka gwintów a. Wiadomosci ogólne Z

2. Obróbka gwintów a. Wiadomości ogólne Z zasady należy unikać obróbki gwintów w tworzywach sztucznych. Wynika to z faktu, że dotychczasowe metody obróbki gwintów w zastosowaniu do gwintów z tworzyw sztucznych są nieracjonalne, a otrzyma— ny gwint nie zapewnia dostatecznej wytrzymałości i trwałości. Obróbka gwintów jest uzasadniona w przypadkach, gdy połączenia gwintowe nie będą często rozłączane. Podstawową wadą gwintów tworzyw sztucznych jest ich mała wytrzymałość mechaniczna, przede wszystkim mała wytrzymałość na działanie karbu i łatwość wykruszania się wierzchołków zarysu gwintu. Gwinty tworzyw sztucznych można w zasadzie obrabiać wszystkimi sposobami, stosowanymi do obróbki gwintów metalowych, a więc przez: toczenie, frezowanie, szlifowanie, obróbkę przy użyciu gwintowników i narzynek (gwintowanie). Obecnie większość gwintów tworzyw sztucznych obrabia się przy użyciu gwintowników i narzynek. Uwagi ogólne, dotyczące gwintów tworzyw sztucznych, można sprowadzić do następujących [13, 50, 66, 86]: — nie należy w żadnym przypadku stosować gwintów drobnozwojowych, — nie zaleca się stosować gwintów trójkątnych, natomiast zaleca się stosować gwinty trapezowe, prostokątne i okrągłe, — gwinty małe (mniejsze niż M5) zaleca sie wykonywać nie bezpośrednio w tworzywie, lecz w zaprasowanych wkładkach metalo— wych; (dotyczy to głównie przedmiotów, których podstawową obróbką jest prasowanie lub wtryskiwanie), — gwinty laminatów powinny mieć oś prostopadłą do warstw nośnika, gwinty o osi równoległej mają znacznie mniejszą wytrzymałość i trwałość, — gwinty na wałkach z laminatów zwijanych mają mniejszą wytrzy małość i trwałość, niż na wałkach otrzymanych z laminatów płaskich. b. Obróbka przez gwintowanie Obróbka gwintów w tworzywach sztucznych przy użyciu gwintowników i narzynek (gwintowanie) jest stosunkowo trudna. Trudności polegają głównie na zatykaniu się gwintowników i narzynek, nadmiernie szybkim ich tępieniu i wykruszaniu się wierzchołków zarysu gwintów. [patrz też: blacha tytanowo cynkowa cena, łazienka dla niepełnosprawnych, olx ostróda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha tytanowo cynkowa cena olx ostróda łazienka dla niepełnosprawnych