Balkony i wykusze

Zasady konstrukcji. Balkony w ścianach murowanych projektuje się najczęściej jako płyty wspornikowe, będące przedłużeniem stropu żelbetowego. W ścianach grubszych płyta balkonowa zamocowana jest często w wieńcu lub nadprożu. Wyjątkowo zdarza się przy dosyć szerokich balkonach o większym zasięgu, że zachodzi potrzeba zaprojektowania osobnych belek wspornikowych stanowiących przedłużenie podciągów stropowych lub utwierdzonych w ścianie i dopiero na tych belkach należy oprzeć płytę. Dla najczęściej stosowanego wysięgu balkonów do 1,5 m wystarcza w zupełności płyta bez belek. W celu ułatwienia odpływu wody należy górną powierzchnię płyty balkonowej wykonać ze spadkiem 1010 w kierunku od ściany, a na końcu zaopatrzyć płytę w gzyms lub tzw. łzawnik (kapinos) ułatwiający opadanie wody z balkonu bez zamakania spodu płyty. Grubość płyty balkonowej może być na całej długości wysięgu jednakowa lub też powiększać się w kierunku ściany wraz ze wzrostem momentów zginających, Najmniejsza grubość płyty balkonowej wynosi 8 cm, przy cieńszej bowiem płycie trudno jest osadzić słupki poręczy balkonowych. Wykuszami nazywamy wystające z powierzchni ściany zamknięte przestrzenie oparte wspornikowo i służące do powiększenia pokojów na piętrach. Załamany na zewnątrz w tych miejscach mur ściany zewnętrznej opiera się na wywanej ściany zewnętrznej pierwszego i wyższych pięter stosuje się podciąg 33 leżący na głównych murach budynku. Podciąg ten powinien być ukryty w stropie. Opierają się na nim belki stropowe 11 i 22, których końce ujęte są pod ścianą frontową wykuszu usztywniającą belką poprzeczną. W szczególnych przypadkach frontowa i boczne ściany wykuszu mogą opierać się na belce 3113 załamanej w planie i obliczonej na działanie ciężaru własnego ścian i stropu wykuszu oraz obciążenie użytkowe stropu. W celu możliwie największego odciążenia wspornika wykuszu, w jego ścianach bocznych i frontowej stosuje się duże okna. [patrz też: platinum design drzwi, blaty kuchenne konglomerat, kocioł gazowy kondensacyjny cena]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne konglomerat kocioł gazowy kondensacyjny cena platinum design drzwi