Do oczyszczania, ostrzenia (obciagania) platów

Do oczyszczania, ostrzenia (obciągania) płatów ściernych stosuje się przede wszystkim druciane szczotki. Na rys. 8.1 przedstawiono poglądowo przebieg zależności zużycia od czasu skrawania. Jak wynika z wykresu, narastanie zużycia w czasie może zostać przerwane przez samoostrzenie Lub ostrzenie wymuszone np. szczotką drucianą, po czym zużycie znów wzrasta. S. L. Johnson [25] podał następujący wzór na obliczenie wydajności szlifowania płatami Ściernymi: • 10 [G/dcm2] (8.2) gdzie: — ubytek ciężarowy w gramach szlifowanego materiału w odnie sieniu do jednostki powierzchni płata ściernego, Rai — wysokość nierówności tworzyw sztucznych przed szlifowa niem w urn, — wysokość nierówności po szlifowaniu w Pm, c — stała zależna przede wszystkim od rodzaju materiału obrabianego i narzędzia ściernego, Wartość liczbową stałej C należy wyznaczyć doświadczalnie, przykładowo w określonych warunkach dla stali węglowej wynosi ona 0,9, a dla aluminium 2,7. b. Warunki obróbki Prędkość skrawania zawiera się na ogół w granicach 4+6 m/sek [55]. Tworzywa trudnoskrawalne należy szlifować z prędkością skrawania ok. 4 m/sek lub mniejszą. Stosowanie mniejszych od zalecanych prędkości skrawania jest powodem zmniejszenia wydajności obróbki, a stoso— wanie większych powoduje przede wszystkim wzrost pozornej twardości narzędzi ściernych i związane z tym konsekwencje. Ziarnistość Ścierniwa do szlifowania twardego polichrorku winylu powinna wynosić 25 (60)+16 (80) [73]. Prędkość skrawania wpływa na gładkość powierzchni obrobionej w sposób pokazany poglądowo na rys. 8.2. Z rysunku wynika, że szlifowanie wykończające powinno przebiegać z większą prędțością skra— wania. Wielkość posuwu zawiera się w granicach podobnych, jak w przypadku szlifowania ściernicami, a wiec dla szlifowania tworzyw termoplastycznych p 2+3 m/min i termoutwardzalnych p 3+5 m/min. Szlifowanie płatami ściernymi można przeprowadzać z chłodzeniem lub bez. Dotychczas najczęściej szlifuje się bez chłodzenia. Skrawając z chłodzeniem, jako substancji chłodzących zaleca się używać przede wszystkim sprężonego powietrza lub wody. [przypisy: blacha tytanowo cynkowa cena, łazienka dla niepełnosprawnych, olx ostróda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha tytanowo cynkowa cena olx ostróda łazienka dla niepełnosprawnych