Frezowanie gwintów Wydaje sie byc

Frezowanie gwintów Wydaje się być obróbką racjonalną [13]. Brak jest jednak jakichkolwiek informacji odnośnie tej obróbki. Szlifowanie gwintów, jak dotychczas, nie było stosowane. Jednak być może, że znajdzie ono zastosowanie do obróbki gwintów tworzyw trudnoskrawalnych. Wygniatanie gwintów jest sposobem, który z pewnością znajdzie w niedalekiej przyszłości szerokie zastosowanie w przemyśle, szczególnie do obróbki gwintów tworzyw termoplastycznych, co wynika ze specyfiki tej metody obróbki gwintów [881. 3. Obróbka uzębień a, Wiadomości ogólne Obróbka skrawaniem uzębień kół zębatych z tworzyw sztucznych jest w niektórych przypadkach jedyną metodą wykonania uzębień. Ma to miejsce np. przy obróbce uzębień kół zębatych z laminatów. Uzębienia kół zębatych wykonuje się aktualnie w kraju i za granicą przez frezowanie kształtowe i obwiedniowe, a niekiedy i przez wiórkowanie. Dłutowanie dotychczas nie było stosowane, z uwagi na wystę— pujące podczas tej obróbki anomalia obróbkowe, kwalifikujące przedmiot obrabiany do braków. Jednak w świetle ostatnich badań nad sposobami zapobiegania powstawaniu anomalii obróbkowych [32] wydaje się, iż w niedalekiej przyszłości dłutowanie będzie również często stoso— wane jak frezowanie. Szlifowanie uzębień nie znalazło zastosowania — wydaje się być w tym przypadku obróbką nieracjonalną. Niektóre krajowe zakłady produkcyjne wykonują obróbkę uzębień w dwu operacjach: 1) frezowanie obwiedniowe zgrubne, wykonywane z dużym posuwem p 3+5 mm/obr przedm., 2) wiórkowanie w celu uzyskania zalecanej dokładności kształtowowymiarowej i zalecanej gładkości powierzchni. Taka technologia obróbki uzębień nie jest jednak ekonomicznie uzasadniona. Frezowanie obwiedniowe można i należy wykonywać w takich warunkach, że poprawianie dokładności obróbki i gładkości powierzchni nie jest konieczne. b. Frezowanie obwiedniowe Jak wspomniano, jest ono aktualnie prawie wyłącznie stosowaną metodą obróbki skrawaniem kół zębatych z tworzyw sztucznych (rys. 9.1). [więcej w: blacha tytanowo cynkowa cena, łazienka dla niepełnosprawnych, olx ostróda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha tytanowo cynkowa cena olx ostróda łazienka dla niepełnosprawnych