Izolacyjnosc akustyczna stropów.

Stropy powinny mieć odpowiednią izolacyjność na dźwięki powietrzne i powinny tłumić w wystarczający sposób dźwięki materiałowe (uderzeniowe). Odchylenie: średnie w kierunku mniejszych izolacyjności od charakterystyk nie powinno być większe niż 2 dB, a odchylenie dla jednej częstotliwości nie powinno być większe niż 8 dB. W przypadkach specjalnych, np. w mieszkaniach nad zakładami usługowymi lub nad pomieszczeniami gospodarczymi, izolacyjność stropów na dźwięki. powietrzne powinna wynosić przynajmniej 55 dB, a tłumienie dźwięków materiałowych powinno być o 10+15 dB większe niż tłumienie dźwięków materiałowych przez zwykły strop międzymieszkaniowy. Rozpatrując z punktu widzenia akustyki budowlanej stropy z pominięciem warstw podłogowych, można wyodrębnić 3 grupy stropów: a) o niedostatecznej izolacyjności na dźwięki materiałowe, lecz wystarczającej na dźwięki powietrzne, . b) o niedostatecznej izolacyjności na dźwięki powietrzne i mające dostateczną izolacyjność na dźwięki materiałowe, c) o niedostatecznej izolacyjności na dźwięki powietrzne i materiałowe. Stropy stosowane w budownictwie najczęściej nie odpowiadają wymaganiom akustycznym zarówno pod względem tłumienia dźwięków uderzeniowych, jak też pod względem izolacyjności na dźwięki powietrzne. Tłumienie dźwięków uderzeniowych można uzyskać przez ułożenie na stropach tzw. podłogi pływającej lub zastosowanie podwieszonego sufitu. Konstrukcja podłogi pływającej. Materiał i grubość poszczególnych warstw izolacyjnych powinny być ustalone na podstawie badań w laboratorium akustycznym lub na budowie przy pomocy specjalnej aparatury. Dla przykładu przytoczono wyniki badań izolacyjności akustycznej stropu panwiowego opracowanego przez Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego. Badania przeprowadzono na budującym się osiedlu w Warszawie przy ul. Kasprzaka, gdzie poddano badaniom jeden typ stropu o trzech różnych warstwach izolacyjnych. Uzyskany wykres izolacyjności stropów na dźwięki powietrzne nie odpowiada wymaganiom akustycznym stawianym stropom w budynkach mieszkalnych, natomiast tłumienie dźwięków materiałowych przy zastosowaniu izolacji jest dostateczne. [podobne: blachodachówka cena, zbiornik na gnojowicę, wełna mineralna lambda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cena wełna mineralna lambda zbiornik na gnojowicę