Laminaty nalezy frezowac wspólbieznie –

Laminaty należy frezować współbieżnie — ten sposób frezowania zapobiega ich rozwarstwianiu na powierzchni walcowej. Zapobieganie anomaliom, powstającym w pobliżu krawędzi przedmiotu obrabianego, polega na stosowaniu: I) podkładek zabezpieczających — rys. 9.1 (u dołu koła zębatego), 2) zukosowania krawędzi przedmiotu w miejscu wyprowadzania freza (rys. 9.4) podczas frezowania przeciwbieżnego lub w miejscu wprowadzania podczas frezowania współbieżnego.
Frezarki powinny być wyposażone w dobrze działające urządzenia wentylacyjne. Na rys. 9.5 przedstawiono przykład frezowania bez urządzenia wyciągowego oraz schemat części instalacji wyciągowej. W tabl. 9.1 zestawiono zalecane warunki skrawania podczas frezowania obwiedniowego uzębień kół zębatych z fenolowych laminatów tkaninowych i drzewnych. OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA Obróbkę wykańczającą można traktować jako obróbkę gładkościową lub wzmacniającą [30], W dziedzinie obróbki tworzyw sztucznych istotne znaczenie ma głównie obróbka gładkościowa. Celem stosowania obróbki gładkościowej jest przede wszystkim uzyskanie dużej gładkości powierzchni obrobionej. Z różnych, stosowanych w praktyce metod obróbki gładkościowej, w zakresie tworzyw sztucznych spotyka się przede wszystkim polerowanie. I. Polerowanie Polerowanie jest jednym z częściej występujących sposobów obróbki gładkościowej tworzyw sztucznych. Uzyskane bez specjalnych trudności klasy chropowatości wynoszą przykładowo: podczas polerowania fenolowych laminatów drzewnych klasa 10 [66], a podczas polerowania nylonu i policzterofluoroetylenu — również klasa 10 [38]. Polerowanie tworzyw sztucznych wykonać można trzema sposobami: — ręcznie przez pocieranie tkaniną, kawałkiem skóry lub drewna, — za pomocą mechanicznie napędzanej tarczy polerskiej, której powierzchnie robocze mogą tworzyć takie materiały, jak: skóra, wojłok, filc, płótno żaglowe lub prasowane; budowa tarcz polerskich jest taka sama, jak tarcz do polerowania metali, — na specjalnych obrabiarkach (polerkach). Polerowanie tworzyw sztucznych może odbywać się z użyciem miękkich materiałów ściernych, takich jak: tlenek chromu, tlenek żelaza, wapno wiedeńskie, tlenek aluminium, pył kredowy lub bez ich użycia. Przebieg polerowania tworzyw termoutwardzalnych i tworzyw termoplastycznych jest nieco różny. [hasła pokrewne: szerokość drzwi wejściowych, welurowe naklejki na ścianę, okna tarasowe przesuwne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna tarasowe przesuwne ceny szerokość drzwi wejściowych welurowe naklejki na ścianę