Niedopuszczalne jest odspajanie boków form od betonu przez uderzanie mlotem w bok formy

Niedopuszczalne jest odspajanie boków form od betonu przez uderzanie młotem w bok formy. Dla ułatwienia rozformowywania formy powinny być zaopatrzone w specjalne dźwigniki śrubowe, wbudowane w jej boki. Liczba tych dźwigników jest uzależniona od rodzaju formy. Wkręcenie śruby 2 powoduje docisk główki dźwignika 3 na stwardniały beton, powodując jednocześnie odepchnięcie od niego boku formy. Przy stosowaniu form koszulkowych z zastosowaniem jako czynnika grzejnego pary, wody lub odpowiednich olejów w podstawach i bokach form powinny być dodatkowo przewidziane odpowiednie urządzenia do doprowadzenia i odprowadzenia czynnika grzejnego, przy stosowaniu zaś pary doprowadzenia kondensatu. W tym przypadku oczywiście powinny być odpowiednio skonstruowane boki i podstawy form, pozwalające na uzyskanie jednakowej temperatury na całej powierzchni grzejnej. Urządzenia te wykonywane są zazwyczaj w postaci króćców zakończonych patentowanymi łącznikami, pozwalający mi na szybkie i szczelne ich podłączenia do źródła czynnika grzejnego. Przykładem takich połączeń mogą być łączniki do łączenia węży strażackich. W przypadku konieczności ścisłego położenia niektórych elementów w betonowanych w wykonywany w formie element stosowane są dodatkowe urządzenia). Umocowywanie detali na bocznej płaszczyźnie elementu może być dokonane za pomocą urządzeń. W pierwszym przypadku detal ma nagwintowany otwór, w który wkręcana jest śruba ustalacza, w drugim zaś pręt metalowy 8, stanowiący zabezpieczenie przed przesunięciem się elementu, jest wyjmowany po zakończeniu zagęszczania mieszanki betonowej. W przypadku rozwiązania stosowanego np. w niedostępnych dnach form, drut aluminiowy 14 o małej średnicy jest ścinany podczas rozformowywania elementu. Występujące z elementu części zbrojenia są chronione przed zabetonowaniem za pomocą różnego typu wkładów i wycięć. [podobne: dom 2, szerokość drzwi wejściowych, malowanie posadzki betonowej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom 2 malowanie posadzki betonowej szerokość drzwi wejściowych