OBLICZANIE SIECI PIERSCIENIOWEJ

OBLICZANIE SIECI PIERŚCIENIOWEJ Obliczenie sieci pierścieniowej polega na ustaleniu strat ciśnienia w obydwu półpierścieniach, przy czym straty te powinny być równe. Zwykle obliczenie uważa się za dostatecznie dokładne, jeżeli różnica strat ciśnień wyniesie ± 5% od ogólnej straty ciśnienia w półpierścieniu. Przy obliczeniu pierścienia, rozbiory na poszczególnych odcinkach przyjmujemy jako skupione, w oznaczonych punktach sieci. Obliczenie przeprowadza się w sposób następujący: – Na schemacie pierścienia oznacza się punkty, w których będą skupione rozbiory wody oraz ustala się długości odcinków między tymi punktami. – Zakłada się kierunek ruchu wody w półpierścieniach oraz punkt, w którym strumienie wody z obydwu kierunków zejdą się (w punkcie tym ustalamy różnicę strat ciśnienia). - Rozdziela się przepływ wody na dwa kierunki i ustala orientacyjnie wielkość tych przepływów. [hasła pokrewne: domki ogrodowe, wiązanie krzyżykowe, remondis opole ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domki ogrodowe remondis opole wiązanie krzyżykowe