Obliczanie strumienia wody

Przy obliczaniu strumienia wody należy uwzględnić tę tylko część roboczą, która umożliwia gaszenie pożaru. Ta siła strumienia nosi nazwę zwartego (jednolitego) strumienia wody. Pod długością zwartego strumienia wody przyjmuje się odległość od pyszczka prądownicy do takiego przekroju strumienia, w którym w kole o średnicy 38 cm strumień niesie 90%, a w kole o średnicy 26 cm – 75% ilości wody, wypływającej z pyszczka prądownicy. Obliczanie strumienia wody polega na określeniu potrzebnego ciśnienia h u pyszczka prądownicy, przy założonej wysokości zwartego strumienia wody hp, obliczeniowego wydatku wody q jednego strumienia i średnicy wylotu prądownicy d. Wylot główki tryskacza zamknięty jest łatwo topliwym spoiwem, topiącym się przy powstaniu ognia. Stopione spoiwo odkrywa wylot i wytryskująca struga wody rozpryskuje się, gasząc płomienie. -Przewody tryskaczowe Sieć tryskaczowa składa się z przewodów rurowych wypełnionych wodą od punktów zasilania sieci wodą do główek tryskacza. [hasła pokrewne: blacha tytanowo cynkowa cena, blachodachówka cena, zbiornik na gnojowicę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha tytanowo cynkowa cena blachodachówka cena zbiornik na gnojowicę