opory na poszczególnych odcinkach sieci

Przy przyjętych przepływach, uwzględniając dopuszczalne prędkości ruchu wody w wewnętrznym przewodzie wodociągowym, zakłada się średnice rur (pożądane jest układanie pierścieni z rur o jednakowej średnicy). Ze wzoru h= W•L•q2 określa się opory na poszczególnych odcinkach sieci. Ze względu na to, że dla każdego odcinka przy założonej średnicy przewodu wielkości W i L są stałe, można stąd obliczyć stratę ciśnienia h. – Określiwszy straty ciśnienia na odcinkach, sumuje się je i otrzymuje wielkość straty w półpierścieniu. – Porównuje się straty na obydwu półpierścieniach i jeśli różnica ich jest dopuszczalna, to obliczenie pierścienia (tzn. przyjęte średnice, przepływu na odcinkach itd). uważamy za prawidłowe. Jeśli różnica jest większa, obliczenie przeprowadzamy od początku, wprowadzając poprawki do wielkości założonych. [hasła pokrewne: brico depot torun, olx ostróda, remondis opole ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx ostróda oznaczenia na mapie ewidencyjnej remondis opole