Plyty.

Grubość płyt stropowych jednokierunkowo-zbrojonych, jedno lub wieloprzęsłowych powinna wynosić co najmniej 7 cm dla stropów w budynkach mieszkalnych, 8 cm dla stropów w budynkach przemysłowych i 12 cm dla przejazdów. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy dużych obciążeniach, stosowane są grubości płyt 15 cm i więcej, przy czym tak duża grubość uzasadniona jest tylko wówczas, gdy chodzi o wyeliminowanie żeber (np. w celu zwiększenia wysokości użytkowej pomieszczenia) lub też o uproszczenie robót zbrojarskich i betoniarskich. Grube płyty stosuje się często nad pomieszczeniami piwnicznymi pod przejazdami bramowymi lub pod sklepami i magazynami znajdującymi się na parterze. W celu zapewnienia należytej sztywności grubość obliczeniową. płyt hl powinna wynosić co najmniej 1/35 rozpiętości teoretycznej przy swobodnym podparciu oraz 1/45 rozpiętości płyt sztywno umocowanych lub ciągłych. Jeśli płyta żelbetowa przez dłuższy czas nie będzie pokryta podłogą zabezpieczającą płytę przed ścieraniem, należy w obliczeniach statycznych i na rysunkach konstrukcyjnych uwzględnić zwiększenie grubości o 1+2 cm, w zależności od intensywności i rodzaju obciążeń ruchomych. Jako główne zbrojenie mogą być stosowane pręty o zastępczej średnicy 11?=: 4,5 mm, przy czym rozstaw prętów nie powinien przekraczać 12 cm przy grubości płyty h 8 cm oraz 1,5krotnej grubości płyty przy n;» 8 cm, lecz najwyżej 30 cm. Zbyt duże zagęszczenie prętów zbrojenia utrudnia. betonowanie, a ponadto nie gwarantuje dostatecznej współpracy pomiędzy betonem i stalą. Dlatego też odstęp między głównymi wkładkami powinien wynosić co najmniej 5 cm. Grubość otulenia prętów w płytach o grubości do 10 cm przyjmuje się równą 1 cm, zaś w płytach grubszych 1,5 cm. Płyty narażone na niszczące działanie gazów oraz wilgoci powinny mieć otulinę zwiększoną co najmniej o 1 cm. Zwiększenie grubości otuliny, zwłaszcza w cienkich płytach, nie może być zbyt duże; pomimo dostatecznej nośności płyty na zginanie mogą ukazać się rysy w strefie rozciąganej, gdyż zbrojenie wchodzi we właściwe stadium pracy dopiero po znacznym spękaniu otu liny. [więcej w: platinum design drzwi, blaty kuchenne konglomerat, kocioł gazowy kondensacyjny cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne konglomerat kocioł gazowy kondensacyjny cena platinum design drzwi