Posts Tagged ‘domki ogrodowe’

OBLICZANIE SIECI PIERSCIENIOWEJ

Monday, September 9th, 2019

OBLICZANIE SIECI PIERŚCIENIOWEJ Obliczenie sieci pierścieniowej polega na ustaleniu strat ciśnienia w obydwu półpierścieniach, przy czym straty te powinny być równe. Zwykle obliczenie uważa się za dostatecznie dokładne, jeżeli różnica strat ciśnień wyniesie ± 5% od ogólnej straty ciśnienia w półpierścieniu. Przy obliczeniu pierścienia, rozbiory na poszczególnych odcinkach przyjmujemy jako skupione, w oznaczonych punktach sieci. Obliczenie przeprowadza się w sposób następujący: – Na schemacie pierścienia oznacza się punkty, w których będą skupione rozbiory wody oraz ustala się długości odcinków między tymi punktami. – Zakłada się kierunek ruchu wody w półpierścieniach oraz punkt, w którym strumienie wody z obydwu kierunków zejdą się (w punkcie tym ustalamy różnicę strat ciśnienia). …read more

Zasilanie woda urzadzen zraszajacych

Sunday, September 8th, 2019

Zasilanie wodą urządzeń zraszających powinno być łączone z zasilaniem sieci tryskaczowej lub wewnętrznej sieci gospodarczo-przeciwpożarowej i tylko w wyjątkowych przypadkach może być niezależne. Liczbę zraszaczy zasilanych jedną magistralą przyjmuje się 72. Jeśli zraszaczy potrzeba więcej, należy sieć zraszaczy podzielić na sekcje. Zraszacze mają otwory wylotowe o średnicy 7, 8, 10 i 12 mm. Każdy zraszacz ma przepływ wody co najmniej 0,6 l/sek. …read more