Przecinanie piłą tarczową

Przecinanie piłą tarczową może odbywać się przy posuwie mechanicznym bądź ręcznym, przy przesuwającym się przedmiocie obrabianym lub narzędziu, z tym, że przedmiot może być umieszczony powyżej lub poniżej osi piły. Ponadto przecinanie może być współbieżne lub przeciwbieżne, Przy stosowaniu posuwu ręcznego przedmiot może być swobodnie przesuwany po stole przecinarki lub też zamocowany do stołu i przesuwany razem z nim po prowadnicach, W pierwszym przypadku trudno jest uzyskać posuw prostoliniowy w kierunku prostopadłym do osi piły, wynikłe zaś wskutek tego ruchy boczne mogą doprowadzić do uszkodzenia narzędzia, szczególnie gdy piła ma ostrza z węglików spiekanych. W przypadku ręcznego posuwu stołu z zamocowanym przedmiotem lub posuwu wrzeciennika piły, prowadnice zapewniają wprawdzie prostoliniowość posuwu, trudno jednak uzyskać jednostajność ruchu. Stwarza to niejednakowe warunki pracy dla poszczególnych ostrzy piły, przede wszystkim różne wielkości, posuwu na ostrze pz, w przypadku zaś chwilowego wstrzymania ruchu posuwowego powoduje lokalne przegrzanie materiału obrabianego i narzędzia. Z tego też powodu zaleca się stosować przecinarki o posuwie mechanicznym, które nie mają wymienionych wad. W przemyśle krajowym stosowane są prawie wyłącznie przecinarki o posuwie przedmiotu obrabianego. To rozwiązanie nie zapewnia jednak odpowiednio sztywnego zamocowania przedmiotu, co zdaniem wielu autorów jest warunkiem nieodzownym dla uzyskania gładkiego przecięcia o krawędziach bez nadmiernych rąbków, zeszczerbień lub zwłóknień. Lepszą sztywność mocowania przedmiotu zapewniają przecinarki o posuwie narzędzia. Dodatkową ich zaletą jest znacznie mniejsza długość, potrzebna do przecięcia przedmiotu. Ten typ przecinarki jest szeroko stosowany w Stanach Zjednoczonych A.p. a. Siły skrawania Z trzech składowych siły skrawania P: obwodowej Pz, promieniowej Pu i poosiowej Pa ta ostatnia jest równa zeru. Wynika to z symetrii ostrzy piły tarczowej oraz warunków jej pracy; [więcej w: remondis opole, średnice rur kanalizacyjnych, wiązanie krzyżykowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: remondis opole średnice rur kanalizacyjnych wiązanie krzyżykowe