Rozwiązanie dla stopy fundamentowej

Rozwiązanie dla stopy fundamentowej traktowanej jako układ rusztowy podał A. Grotkamp. Ze zwiększeniem liczby pasm rusztu zwiększa się dokładność obliczeń, ale jednocześnie również stopień statycznej niewyznaczalności rusztu, Na przykład przy podziale stopy na 7 pasm uzyskuje się 49 węzłów i 12 niewiadomych wielkości statycznych. Moment zginający określa się ze wzoru gdzie: — współczynnik I — połowa szerokości stopy. Schemat stopy fundamentowej traktowanej obliczeniowo jako układ rusztowy Dla stopy o stałej grubości równej m = 0,38. Dla stopy o zmiennym przekroju, z tym że na skraju grubość jej wynosi ma 0,1 1, a w linii działania obciążenia 0,38 1.. Jednak ze względu na to, że współczynnik uł zależy od współdziałania podłoża, a więc od modułu podłoża i rozkładu oddziaływania gruntu, w oparciu o badania Grotkampa można posługiwać się przybliżonym wzorem.  Dla stopy o zmiennej grubości można posługiwać się zastępczym przekrojem prostokątnym o parametrach: — wysokość • 2/31, — szerokość b—mo Potrzebną ilość zbrojenia oblicza się ze wzoru fundamentowej o zmiennej grubości slV1 0,875mQr
Przy obliczaniu stóp kwadratowych z uwzglednieniem przestrzennego charakteru ich pracy przyjmuje się schemat obciążenia działającego na stopę. Obciążenie ze słupa przenosi się na grunt przez myślowo wyodrębnione pochyłe ściskane elementy schodzące się w środku podobieństwa geometrycznego podstaw stopy i słupa D. Rozkład obciążeń przekazywany ze stopy na grunt można przyjąć jako równomierny. Wywołują go składowe: pozioma dZ i pionowa dN działające przez wyodrębniony element dD na powierzchnię podstawy stopy dr dy. [hasła pokrewne: blacha tytanowo cynkowa cena, łazienka dla niepełnosprawnych, olx ostróda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha tytanowo cynkowa cena olx ostróda łazienka dla niepełnosprawnych