SCIANY DZIALOWE

Betonowe ściany działowe stosowane w budownictwie miejskim możemy podzielić na: a) ściany murowane z elementów małowymiarowych w postaci płyt z betonu lekkiego (żużlobeton, gazobeton) o wymiarach 24X49X6 cm, b) ściany montowane z dyli pełnych lub drążonych o szerokości 40+60 cm i wysokości odpowiadającej wysokości pomieszczenia, c) ściany montowane z elementów wielkopłytowych o wymiarach odpowiadających wielkości ściany pomieszczenia. Pierwszy i drugi rodzaj ścian stosowany jest przeważnie w budownictwie tradycyjnym. Ściany murowane z płyt żużlobetonowych lub gazobetonowych jako przegrody między pomieszczeniami wewnątrz jednego mieszkania mają grubość 6+8 cm. Średnia izolacyjność takich ścian na dźwięki powietrzne waha się w granicach 32+37 dB (z obustronnym tynkiem). Jako przegrody między mieszkaniami stosuje się najczęściej ściany podwójne z płyt z przestrzenią powietrzną 6 cm. Ściana taka obustronnie otynkowana odznacza się izolacyjnością na dźwięki powietrzne wynoszącą około 45 dB. Ściany działowe wykonane z płyt betonowych na zaprawie półcementowej o wymiarach w świetle pomieszczenia 5X3 m nie wymagają wzmocnienia. Przy większych jednak wymiarach ścian należy w spoinach stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów stalowych (/) 6 mm. Zużlobetonowe dyle ścienne stosowane na budowach warszawskich produkowane są w formach bateryjnych . Do produkcji dyli stosuje się beton marki 70 kG/cm2 z żużla wielkopiecowego lub pumeksowego o granulacji 1+3 mm, z małą domieszką piasku i pyłów dymnicowych dla zwiększenia urabialności betonu. Do formowania otworów stosuje się rury stalowe o średnicy 48 mm, które wyciąga się po okresie ok. 1 godziny od czasu ułożenia i zawibrowania betonu na stole wibracyjnym. Ciężar dyla wynosi ok. 80 kG i dwóch ludzi może je swobodnie montować na budowie. Łączenie dyli w ścianie odbywa się na wpust i pióro z zastosowaniem zaprawy cementowowapiennej. Sposób łączenia dyli w ścianie. Ściany działowe wielkopłytowe montuje się z elementów wykonywanych ze zbrojonego betonu żwirowego marki 250. Do zbrojenia stosuje się stal qJ 6+ +qJ 8 mm w ilości ok. 0,9+1,2 kG/cm2 ściany. Ściany mają wbudowane ościeżnice drzwiowe, najczęściej z blachy stalowej oraz posiadają odpowiednie bruzdy i gniazda do montażu instalacji elektrycznej. Produkcja elementów odbywa się w stosach, gdzie ściany przekładane są między sobą twardą płytą pilśniową. Ściany montuje się za pomocą żurawia wieżowego po zmontowaniu ścian konstrukcyjnych. Po wypionowaniu, elementy zamocowuje się za pomocą klinów drewnianych wbitych między ścianę nośną i element ściany działowej. Po ułożeniu płyt stropowych uzupełnia się liczbę klinów między płytą stropową a górną krawędzią elementu. Po ustawieniu ścian działowych pod kątem prostym łączy się je przez zespawanie wypuszczonych w tym celu haków. Prawidłowo wykonane ściany działowe z dyli lub wie lkopłytowych elementów nie wymagają tynkowania, lecz tylko szpachlowania nierówności, a następnie malowania. [patrz też: platinum design drzwi, blaty kuchenne konglomerat, kocioł gazowy kondensacyjny cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blaty kuchenne konglomerat kocioł gazowy kondensacyjny cena platinum design drzwi