Sciany usztywniane i sciany usztywniajace

Ściany usztywniane i ściany usztywniające należy wykonywać z betonu o tej samej marce i łączyć z sobą monolitycznie przez równoczesne wykonanie. Otwory okienne i drzwiowe o rozpiętości w świetle do 1,20 m w ścianach nośnych w podłużnych układach konstrukcyjnych mogą być przekrywane bez stosowania nadproży zbrojonych. Może to jednak mieć miejsce tylko wówczas, kiedy następuje równoczesne betonowanie całej ściany przy zachowaniu przy tym obliczonej wysokości nadproża ponad otworem, nie mniejszej jednak niż 30 cm dla nadproży nie obciążonych stropami i 40 cm dla nadproży obciążonych stropami. Nadproża w ścianach pracujących jako przepony pionowe obciążone siłami poziomymi powinny być jednak zbrojone górą i dołem niezależnie od rozpiętości otworów. Zbrojenie w ścianach z betonów jamistych powinno być zabezpieczone przed korozją przez powleczenie mlekiem cementowym i otulenie warstwą betonu o grubości minimum 4 cm w ścianach wewnętrznych i 5 cm w ścianach zewnętrznych. W celu zabezpieczenia ścian przed powstawaniem rys, wywołanych wpływami temperatury, skurczu oraz nierównomiernego osiadania należy w budynkach monolitycznych stosować przerwy dylatacyjne: dla podłużnych układów konstrukcyjnych co 36 m, dla poprzecznych układów konstrukcyjnych z zewnętrznymi lekkimi ścianami osłonowymi wg wymagań jak dla stropów żelbetowych. Wszystkie ściany nośne i usztywniające powinny mieć w poziomie stropów wieniec zbrojony co najmniej 4 prętami o średnicy wynoszącej: przy odstępie dylatacji co 10 m (/J 10 mm, przy odstępie dylatacji co 18 m (/J 12 mm, przy odstępie dylatacji co 36 m (/J 14 mm. Przerwy dylatacyjne powinny być wykonywane między ścianami bliźniaczymi, przy czym części budynku wydzielone tymi ścianami uważa się za samodzielne pracujące ustroje. Oparcie monolitycznych dachów żelbetowych na ścianach powinno być wykonywane za pomocą podwójnych wieńców przedzielonych między sobą poziomą dylatacją. [patrz też: dom 2, olx wrzesnia, welurowe naklejki na ścianę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom 2 olx wrzesnia welurowe naklejki na ścianę