SPECJALNE RODZAJE SCIAN

Ściany piwniczne Uwagi ogólne. Ściany piwniczne budynku, obok roli zewnętrznych i wewnętrznych przegród pomieszczeń użytkowych podziemia, przenoszą na ławę fundamentową obciążenia pionowe ze ścian i stropów oraz, w przypadku ścian zewnętrznych, ograniczających i chroniących piwnice od zewnątrz przejmują boczne parcie ziemi. Ze względu na mniejsze koszty wykonania oraz deficyt cegły ceramicznej, ściany piwniczne aż do poziomu tzw. zerowego, tj. do powierzchni stropu nad piwnicami, wykonuje się przeważnie jako monolityczne w deskowaniach przestawnych. Jako kruszywo do betonu stosuje się tłuczeń kamienny, gruz ceglany, żużel w kawałkach itp. twarde kamienie naturalne i sztuczne, spełniające normowe wymagania pełnej mrozoodporności. Przy wykonywaniu betonowych ścian piwnicznych w gruntach zwartych należy stosować boczne deskowanie. Jest to konieczne, gdyż beton w miejscu stykania się z ziemią otrzymuje powierzchnię bardzo nierówną, nieodporną na czynniki zewnętrzne (nasiąka wodą) i często podlega uszkodzeniu pod wpływem zanieczyszczeń chemicznych znajdujących się w wodzie gruntowej i działających korodująco na beton. Przyjmowana zwykle marka betonu wynosi w ścianach piwnicznych niezbrojonych 90 i 110, zaś w ścianach zbrojonych 140 i 170. Wymagania statyczne. W obliczeniu statycznym ścian piwnicznych należy uwzględnić oprócz obciążenia pionowego również i boczne parcie ziemi. Dla uproszczenia obliczenia przyjmuje się dla tych ścian przybliżony, lecz powszechnie stosowany schemat statyczny belki swobodnie podpartej. Jako podpory takiej belki służą w jednym końcu strop nad piwnicami, zaś w drugim fundament ściany. Obciążenie stanowi parcie ziemi obliczone wg zasad mechaniki gruntów. Pod wpływem tego obciążenia ściana ulega zginaniu i w przekrojach jej występują naprężenia ściskające i rozciągające. Wartość naprężenia rozciągającego wobec niewielkiej zwykle wysokości piwnic jest bardzo mała w stosunku do naprężeń ściskających w danym przekroju, występujących pod działaniem dużego obciążenia pionowego ściany piwnicznej. Z tego powodu prawie zawsze naprężenie rozciągające od momentu zginającego sprowadzone jest do zera i wykres naprężeń w przekroju otrzymuje kształt wskazujący n a naprężenia jednakowego znaku (ściskające) w całym przekroju ściany. Jeżeli ściana piwniczna jest wysunięta to wobec braku obciążenia z góry musi mieć ona odpowiednio silną konstrukcję albo górne i dolne rozpórki r w przeciwnym bowiem razie może ona ulec zawaleniu. Kiedy zwierciadło wody gruntowej występuje ponad powierzchnię posadzki piwnicznej, następuje dodatkowe parcie hydrostatyczne, które należy uwzględnić, stosując odpowiednie wzory mechaniki gruntów. [patrz też: dom 2, olx wrzesnia, welurowe naklejki na ścianę ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom 2 olx wrzesnia welurowe naklejki na ścianę