SPORZADZANIE PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Przekroje poziome i pionowe powinny być rozmieszczone na rysunku w logicznym porządku i właściwej kolejności, a więc plan piwnic, następnie parteru, I piętra itd. Jeśli przewody i przybory są jednakowo rozmieszczone na piętrach, daje się tylko plan niższego piętra, z uwidocznieniem na nim numerów przyborów umieszczonych na piętrach wyższych. Obok przekrojów poziomych należy umieścić przekroje pionowe (obok lub pod nim), osobno podać plany i przekroje innych budynków, trasy (poziome i w przekroju) linii terenowych itp. Po rozmieszczeniu planów i przekrojów na rysunku przystępuje się do projektowania rozmieszczenia urządzeń instalacji wodociągowej. Na planie piwnic należy wkreślić trasę ulicznego przewodu wodociągowego (jeśli budynek lub blok będzie zaopatrywany w wodę z wodociągu miejskiego), z zaznaczeniem średnicy przewodu ulicznego, najbliższego uzbrojenia tego przewodu, kształtek i łuków, jeśli są na przewodzie w pobliżu oraz domiarów od osi przewodu do budynku lub innych punktów stałych, naniesionych na plan (dane te otrzymuje się od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji). [więcej w: okna tarasowe przesuwne ceny, malowanie posadzki betonowej, łazienka dla niepełnosprawnych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: malowanie posadzki betonowej okna tarasowe przesuwne ceny łazienka dla niepełnosprawnych