Stopy o bardzo dużych wymiarach

Stopom o bardzo dużych wymiarach nadaje się kształt wieloboczny. W przekroju pionowym stopy fundamentowe mają kształt prostokątny, schodkowy lub trapezowy. Przy większych polach powierzchni podstawy fundamentu stosuje się przekrój schodkowy, uzyskując w ten sposób pewną oszczędność betonu. Przekrój trapezowy umożliwia uzyskanie jeszcze większej oszczędności betonu, wymaga jednak kosztowniejszego deskowania. Stopy fundamentowe można wykonać jako betonowe lub żelbetowe. O zastosowaniu stopy betonowej lub żelbetowej decyduje stosunek kasztu betonu do kosztu zbrojenia, jak również koszt robót ziemnych. Bardziej złożone kształty stóp fundamentowych. Są one rzadziej stosowane. W przypadku stóp o dużym polu powierzchni podstawy (np. powyżej 6 rn2) można stosować konstrukcje żebrowe dające oszczędność betonu.  Wymiarowanie stóp ściskanych osiowo Fundamenty stopowe traktuje się jako elementy sztywne ze względu na znaczny stosunek wysokości do wymiarów w planie. Do praktycznych obliczeń powierzchni stopy fundamentowej przyjmuje się średni równo— mierny rozkład nacisków, będący wynikiem parabolicznego (dla gruntów niespoistych) i siodełkowego (dla gruntów spoistych) rozkładu naprężeń. Dla ustalonego normowego obciążenia jednostkowego gruntu qtn oblicza się powierzchni podstawy stopy F ze wzoru Ciężar fundamentu G nie fiest znany chwili wyznaczania jego pola powierzchni. W celu określenia tego ciężaru można postąpić w dwojaki sposób : 1, Określić ciężar G ze wzoru empirycznego ub wzoru CI G — 1600 gdzie: CL — nacisk jednostkowy na grunt od ciężaru własnego fundamentu G, kG/cm2 , N — obciążenie działające na fundament, kG. [hasła pokrewne: szerokość drzwi wejściowych, welurowe naklejki na ścianę, okna tarasowe przesuwne ceny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: okna tarasowe przesuwne ceny szerokość drzwi wejściowych welurowe naklejki na ścianę