Straty cisnienia na odcinku obliczeniowym

Straty ciśnienia na odcinku obliczeniowym będą ho = W •l• q2 Wielkość wydatku wody każdego tryskacza lub zraszacza zależy od wielkości W i ciśnienia w tryskaczu H. Charakterystyka T dla tryskacza o tej samej średnicy jest stała; dla średnicy np. 12 mm, przy współczynniku rozbioru 0,75, będzie T = 0,2511 . 0,752 = 0,141 2. 8. SPORZĄDZANIE PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ Szczegółowe rozplanowanie instalacji wodociągowych wykonuje się na planach piwnic, parterów, pięter, poddaszy, podwórzy oraz na przekrojach w skali 1 ; 100 (l : 200). Jeśli na terenie budowy znajduje się kilka budynków, przy czym jest on dość rozległy, plany przewodów terenowych można wykonać w skali 1 : 250. [przypisy: remondis opole, schody z granitu cena, olx ostróda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx ostróda remondis opole schody z granitu cena