stropy prefabrykowane DMS

Na placach budowy, gdzie wykonuje się budynki ze stropami prefabrykowanymi DMS, zwykle znajduje się dużo belek popękanych wskutek nieostrożnego transportu i wyładunku. Belki te nie nadają się do użycia w stropie, można je więc odpowiednio pociąć i wykorzystać do wykonania nadproża. Wieńce prefabrykowane stosowane w konstrukcjach ścian z dużych elementów, dzielą się na dwa typy: a) wieńce w postaci oddzielonych elementów, stanowiących część ściany, b) wieńce ukryte w wielkopłytowym elemencie stropowym. W pierwszym przypadku element wieńca wykonany jest najczęściej o przekroju w kształcie litery L, na którego poziomym ramieniu opiera się zwykle płyta stropowa. Wieniec taki jest najczęściej również nadprożem okiennym lub drzwiowym. W drugim przypadku wieniec ukryty w płycie opiera się razem z częścią płyty stropowej na ścianie, przy czym najczęściej płaszczyzna pionowa wieńca widoczna jest w licu ściany zewnętrznej. Poszczególne elementy wieńców prefabrykowanych łączy się zwykle między sobą za pomocą spawania. W budownictwie z dużych elementów występuje również pojęcie tzw. wieńca suchego. Pod tym pojęciem przyjęto uważać połączenie płyt stropowych spoczywających np. na nadprożu w kształcie litery L, wykonane w następujący sposób: uchwyty płyt stropowych dla haka żurawia montowanego przecina się i po odgięciu przyspawa do jednego lub dwóch prętów ułożonych wzdłuż krawędzi oparcia płyt. Pręty te przykryte są następnie zaprawą cementową, na której układa się bloki ścian następnej kondygnacji. W ten sposób zamiast wieńca tworzy się na obwodzie zewnętrznym budynku na wysokości górnej powierzchni stropu spoina pozioma. Praca statyczna i obliczanie nadproży. Nadproża i wieńce wylewane na miejscu budowy w przypadku, gdy stanowią one jednocześnie nadproże okienne lub drzwiowe oblicza się jako belki swobodnie podparte lub częściowo utwierdzone o rozpiętości równej szerokości otworu w świetle plus minimum 10 cm. Nadproża prefabrykowane typu L dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego produkowane są na skład w dwóch rodzajach, zgodnie z wymaganiami wg normy , rodzaj pierwszy o wysokości 15 cm i rodzaj drugi o wysokości 22 cm. [hasła pokrewne: blachodachówka cena, zbiornik na gnojowicę, wełna mineralna lambda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka cena wełna mineralna lambda zbiornik na gnojowicę