Szlifowanie

Szlifowanie jest sposobem obróbki skrawaniem tworzyw sztucznych, jak dotąd, stosunkowo mało rozpowszechnionym. Literatura na ten temat jest bardzo uboga, a informacje, które podaje, ograniczają się do wskazań praktycznych i są bardzo niekompletne. Odnoszą się one do całych grup tworzyw sztucznych, a bardzo rzadko do poszczególnych rodzajów tworzyw sztucznych. Dotychczas nie przeprowadzano badań naukowych szlifowania tworzyw. Zasadniczymi celami szlifowania mogą być: 1) Uzyskanie odpowiedniej dokładności wymiarowo-kształtowej łącznie z uzyskaniem odpowiedniej jakości powierzchni takich współdziałających elementów konstrukcyjnych części maszyn, jak: wałki, otwory, płaszczyzny itp. 2) Usuwanie nadmiaru tworzywa, bez specjalnych wymagań w zakresie uzyskiwanej jakości powierzchni, np. wykonywanie rowków spawalniczych, usuwanie rąbków prasowniczych, wlewów, nadlewów itp. w wypraskach lub kształtkach, otrzymywanych przez prasowanie czy wtryskiwanie. Należy zaznaczyć, że rowki spawalnicze można wykonać za pomocą szlifowania tylko wówczas, gdy dysponuje się odpowiednim oprzyrządowaniem, Rowki szlifowane bez oprzyrządowania są tak niedokładne, że przedmioty, na których są wykonane, mogą nie nadawać się do dalszych operacji. Tworzywa sztuczne można szlifować za pomocą ściernic lub płócien i papierów ściernych. Szlifowanie ściernicami. Ogólną zasadą przy szlifowaniu tworzyw sztucznych ściernicami jest to, że można nimi szlifować jedynie tworzywa twarde, np. twardy polichlorek winylu, twarde poliamidy itp, Brak jest jednak szczegółowych informacji o tym, które tworzywa można szlifować ściernicami, a które szlifować się nie dają. Szlifowanie może odbywać się z chłodzeniem lub bez chłodzenia. Rozpowszechnione jest raczej szlifowanie bez chłodzenia. W przypadku szlifowania z chłodzeniem stosuje się, jako substancje chłodzące, sprężone powietrze; wodę, emulsję. Podczas szlifowania należy zwracać uwagę na to, aby materiał nie zmiękł pod wpływem wytwarzającego się ciepła, gdyż może to być przyczyną przedwczesnego zatykania porów Ściernicy. [więcej w: malowanie posadzki betonowej, goja gniezno, brico depot torun ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: goja gniezno malowanie posadzki betonowej oznaczenia na mapie ewidencyjnej