Stopy zginane

W stopach zginanych sprawdza się naprężenia ścinające. Największe naprężenia rozciągające występują w przekroju oddalonym od krawędzi podstawy słupa. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych naprężeń na ścinanie stope należy odpowiednio zbroić, Należy jednak zwrócić uwagę, że stopy zbrojone na ścinanie są nieekonomiczne i można je stosować tylko wyjątkowo. Schemat obliczeniowy stopy okrągłej obciążonej osiowo. Stope taką określają: promień podstawy R, wysokość stopy to i promień słupa r. Do obliczeń przyjęto, że rozkład nacisków pod stopą jest równomierny. Metoda obliczeń prowadzi do wyznaczenia zbrojenia pierścieniowego w podstawie stopy; odległość pierścienia od podstawy wynosi ď, a wysokość użytkowa stopy to ď. Minimalna wysokość stopy wynosi 2. Prowadząc dwa Środkowe pionowe przekroje przez stopę fundamentową, oddalone od siebie o da, uzyskuje się powierzchnię krzywoliniowego trapezu i oddziaływanie gruntu na ten wycinek powierzchni. Schemat obliczeniowy stopy fundamentowej kołowej. Prowadząc przez punkt Al — przecięcie płaszczyzny zbrojenia z krawędzią stopy — prostą AIA, przecinającą oś stopy w punkcie C, uzyskuje się kąt p, pod którym działa przyrost obciążenia dQł. Obciążenie dQ1 działające w punkcie D można rozłożyć na dwie składowe: pionową dQ i poziomą clH określoną wzorem dH-= dQ1 sin B = pp tgPdpda. Siła H musi być zrównoważona przez siłę 2T, a więc H=2T. Po wykonaniu elementarnego całkowania i podstawieniu Q rR2p, otrzymamy siłę rozciągającą kolistej stopie fundamentowej — 31t(to— ď F.  [więcej w: blacha tytanowo cynkowa cena, łazienka dla niepełnosprawnych, olx ostróda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: blacha tytanowo cynkowa cena olx ostróda łazienka dla niepełnosprawnych