Zabezpieczenie scian piwnicznych od korozji i izolacje przeciwwilgociowe.

Do najbardziej groźnych czynników dla betonowych ścian piwnicznych należą kwasy organiczne, roślinne i zwierzęce tłuszcze i oleje oraz kwasy: siarkowy, solny, węglowy, które mogą przedostać się do gruntu razem ze ściekami fabrycznymi. Przy projektowaniu betonowych ścian piwnicznych w zakładach przemysłowych należy pamiętać o tym, że wody gruntowe stają się często agresywnymi dopiero po wybudowaniu zakładu wskutek zanieczyszczenia ściekami. Wobec tego, przy projektowaniu zakładu należy wziąć pod uwagę rodzaj ścieków i odpadów z produkcji. Dla zabezpieczenia betonów piwnicznych przeciw szkodliwemu działaniu wód kwaśnych zalecane są następujące środki: a) stosowanie cementu glinowego lub przedniego, b) stosowanie betonów o wskaźniku wodno-cementowym C < 0,5 dobrze zagęszczanych, c) zwiększenie zawartości cementu w betonie w stosunku do ilości stosowanych w zwykłych warunkach, d) zwiększenie grubości warstwy betonu otulającej pręty stalowe w przypadku zbrojenia ścian. Przy wodach 0 silnej agresywności otulenie nie może być mniejsze niż 5 cm. Wyżej wymienione środki zabezpieczające beton ścian piwnicznych przed korozją nie zabezpieczają jednak pomieszczeń piwnicznych przed wilgocią lub wodą gruntową. Źródła zawilgocenia ścian piwnicznych możemy podzielić na dwa zasadnicze rodzaje: a) nie wywołujące parcia hydrostatycznego i pochodzące wskutek przesiąkania opadów atmosferycznych lub przenikania kapilarnego wody gruntowej z głębszych warstw, b) wywołujące parcie hydrostatyczne wody gruntowej; źródło to może być stałe lub okresowe przy istnieniu wody zaskórnej, która może niekiedy zanikać. Stosownie do wymienionych zasadniczych rodzajów pochodzenia wilgoci gruntowej stosujemy odpowiedni typ izolacji: lekkiej, średniej lub ciężkiej. Izolacja typu lekkiego ma na celu zabezpieczyć ścianę przed przenikaniem wilgoci gruntowej. Do izolacji tego typu zalicza się izolacje bitumiczne bez wkładek, jak powłoki (np. lepik smołowy), wyprawy (np. wyprawa cementowogliniana) itp., izolacje z mas powłokowych oraz środki uszczelniające powierzchnię betonu. Środki te są wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne, mogą jednak chronić ściany przed szkodliwymi wpływami chemicznymi. Izolację tego typu stosuje się, gdy pokłady gruntu są łatwo przepuszczalne (piaski, żwiry), a poziom wody gruntowej i najwyższy poziom podciągania kapilarnego wody gruntowej jest poniżej posadowienia budynku. . [patrz też: dom 2, olx wrzesnia, welurowe naklejki na ścianę  ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom 2 olx wrzesnia welurowe naklejki na ścianę