Zasady eksploatacji form

Zasady eksploatacji form Okres pracy form zależy nie tylko od prawidłowego rozwiązania konstrukcyjnego, ale także od właściwej ich eksploatacji, która polega na dokładnym czyszczeniu, prawidłowym smarowaniu, właściwym składaniu i rozkładaniu formy, a także przeprowadzeniu bieżących i profilaktycznych remontów. Przed wypełnieniem form betonem powinny one być wyczyszczone, złożone, skontrolowane i nasmarowane mieszaniną zapobiegającą połączeniu się twardniejącego betonu ze ścianami formy i chroniącą je od korozji. Czyszczenie zaleca się przeprowadzać bezpośrednio po rozformowaniu elementu. Razem z formami czyszczeniu powinny podlegać wszystkie detale stykające się z betonem, takie jak np. wkładki, przepony itd. Oczyszczenie powinno być dokładne, ponieważ w miejscach nieoczyszczonych, pomimo dokładnego smarowania, można zaobserwować mocniejsze łączenie się betonu ze ściankami formy, co utrudnia rozformowanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność czyszczenia naroży i części o skomplikowanych kształtach. Obecnie w większości przypadków ze względu na skomplikowane kształty form czyszczenie przeprowadzane jest ręcznie przy użyciu różnego typu skrobaków. Przy formach o nieskomplikowanych kształtach czynność ta została częściowo zmechanizowana i przeprowadza się ją mechanicznie lub pneumatycznie. Przy czyszczeniu mechanicznym wykorzystywane są szczotki szybkoobrotowe zamocowywane np. w uchwytach ręcznych wiertarek lub zamocowane w miejsce tarczy przy szlifierce z giętym wałem. Mogą być również stosowane obrotowe urządzenia czyszczące. Ten sposób czyszczenia jest stosowany zazwyczaj przy taśmowej organizacji produkcji. W tym przypadku zwykle na początku linii produkcyjnej umieszczane są mechaniczne wałki szczotki o osi prostopadłej do ruchu taśmy, często w układach górnym do czyszczenia podkładu i dolnym do czyszczenia nakrywy. [podobne: brico depot torun, malowanie posadzki betonowej, dom 2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dom 2 malowanie posadzki betonowej oznaczenia na mapie ewidencyjnej